Họp thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2017

Ngày 31/7, UBND tỉnh tổ cuộc họp thống nhất kế hoạch, chương trình, các nội dung liên quan và công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (XTĐTTMDL) tỉnh Cao Bằng năm 2017. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị XTĐTTMDL tỉnh chủ trì cuộc họp.

Description: DSC_0023

Toàn cảnh cuộc họp

Cuộc họp đã thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị XTĐTTMDL tỉnh Cao Bằng năm 2017; dự kiến thành lập, phân công nhiệm vụ các tiểu ban giúp việc; phân công các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị …. 

Hội nghị XTĐTTMDL tỉnh Cao Bằng năm 2017, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Km5 Đề Thám, Thành phố. Thành phần dự khoảng 350 đại biểu. Nội dung hội nghị gồm: Giới thiệu thế mạnh về vị trí địa lý và khả năng kết nối giữa Aseam - Việt Nam với các tỉnh đang phát triển rất năng động phía Tây Nam Trung Quốc, tạo điều kiện cho việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam; vận tải hàng hóa liên vận quốc tế; thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại giữa Aseam - Việt Nam - Trung Quốc qua địa bàn tỉnh. Giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh về kinh tế cửa khẩu, tài nguyên khoáng sản, một số sản phẩm nông, lâm nghiệp đặc hữu có giá trị kinh tế cao của địa phương cần kêu gọi đầu tư, hợp tác. Nội dung các chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực: phát triển đô thị, kinh tế cửa khẩu, sản xuất công nghiệp, các dự án đầu tư về nông nghiệp, phát triển thương mại, du lịch ...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị XTĐTTMDL tỉnh đề nghị: Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch & Đầu tư tiến hành rà soát lại thành viên của Ban Tổ chức; thành lập Ban Thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức; rà soát lại thành viên của các tiểu ban trên cơ sở thu gọn, tránh chồng chéo; rà soát lại danh sách khách mời; thẩm định kỹ các nội dung liên quan đến hội nghị; các nội dung tuyên truyền phải gắn với các chương trình, hoạt động của kế hoạch; tập hợp các dự án khả thi trao giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị…

Ngọc Ái

 

         

               

 

Các tin tức khác