UBND tỉnh họp phiên họp thường kỳ tháng 7

Ngày 4/8/2017, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2017. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bế Minh Đức, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; các đồng chí là Ủy viên UBND tỉnh và một số sở, ban ngành của tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Tính đến nay, diện tích gieo trồng cây lúa vụ mùa ước đạt 21.805 ha, đạt 80,75%KH. Diện tích gieo trồng cây ngô ước đạt 11.867 ha, đạt 91,89%KH. Diện tích một số cây trồng khác như: Cây đỗ tương ước đạt 1.801 ha, đạt 37,02%KH; cây lạc ước đạt 177,2 ha, đạt 11,3%KH. Tổng đàn trâu ước tính hiện có 106.038 con; tổng đàn bò ước tính hiện có 115.297 con, tổng đàn lợn hiện có 352.784 con, tổng đàn gia cầm hiện có 2.310 nghìn con.

Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng ước đạt 2.031,679 tỷ đồng, bằng 75,25% kế hoạch, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2016. Hoạt động sản xuất công nghiệp truyền thống và một số doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản ổn định; tiểu thủ công nghiệp của các hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân vẫn tiếp tục được duy trì.

Dịch vụ vận tải đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân; hoạt động lưu thông hàng hoá trên địa bàn toàn tỉnh đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, giá cả các mặt hàng tiêu dùng nhìn chung ổn định. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ ước thực hiện 7 tháng năm 2017, đạt 3.196,04 tỷ đồng, đạt 52,8% KH.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu lũy kế từ đầu năm đạt 400,81 triệu USD, bằng 59,4% kế hoạch năm, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: xuất khẩu đạt 289,13 triệu USD, đạt 78,9% kế hoạch năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; nhập đạt 111,68 triệu USD, đạt 36,2% kế hoạch năm, giảm 44% so với với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 7/2017 là 712.877 triệu đồng; đạt 63,6% dự toán Trung ương giao; đạt 52,8% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: thu nội địa 589.954 triệu đồng, đạt 58,7% dự toán TW giao, đạt 49,8% dự toán HĐND tỉnh giao; thu cân đối (gồm cả thu từ đất): 525.810 triệu đồng, đạt 58,2% dự toán TW giao, đạt 48,6% dự toán HĐND giao. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 120.550 triệu đồng, đạt 104,8% dự toán TW giao, đạt 73,1% dự toán HĐND giao. Chi thường xuyên và mục tiêu sự nghiệp 2.364.212 triệu đồng, đạt 41,2% dự toán TW và HĐND tỉnh giao.

Tổng nguồn vốn quản lý và huy động đến hết tháng 7/2017 ước đạt 16.547 tỷ đồng; doanh số cho vay lũy kế đến tháng 7/2017 ước đạt 7.242 tỷ đồng; Doanh số thu nợ lũy kế đến tháng 7/2017 ước đạt 7.086 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 9.360 tỷ đồng, trong đó nợ xấu các ngân hàng ước là 42 tỷ đồng, chiếm 0,44% tổng dư nợ.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội được duy trì và đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác chuẩn bị các báo cáo, hồ sơ nghị quyết trình kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh được kịp thời, chất lượng khá tốt.

Trong tháng 8/2017, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017; tập trung chỉ đạo thực hiện 6 chương trình công tác trọng tâm  của Tỉnh ủy; tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung sản xuất vụ Hè Thu, cung ứng đầy đủ vật tư nông nghiệp đảm bảo cho sản xuất; tăng cường công tác kiểm tra, chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tổng hợp quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và báo cáo dịch bệnh kịp thời ngay từ tuyến cơ sở và có phương án sẵn sàng đối phó khi có dịch bệnh xảy ra; hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trình Chính phủ phê duyệt; hoàn thiện đề án quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020; triển khai thực hiện dự án quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di sản Công viên địa chất non nước Cao Bằng; các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình biên giới, nội địa…

Phát biểu kết luận phiên họp đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: có biện pháp quyết liệt hơn trong triển khai 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất vụ Hè - Thu đảm bảo sản lượng lương thực; tập trung vào công tác trồng rừng; đồng thời rà soát các tiêu chí, tiến độ thực hiện từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với các xã về đích trong năm 2017; Chuẩn bị các nội dung tổ chức “Hội nghị Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2017”. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA, dự án Phi chính phủ,  Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quan tâm giải phóng mặt bằng. Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2018 và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 gắn với tình hình thực tế tại địa phương. Sớm hoàn thiện các thủ tục thu hút đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư mới; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh; các sở, ngành, huyện thành phố phải vào cuộc quyết liệt công tác cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm cải thiện PCI của tỉnh. Các ngành chức năng và các huyện thực hiện nghiêm túc đầy đủ 16 Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, thực hiện đầy đủ các kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 -2021. Tiếp tục quan tâm xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân nhất là các vụ việc kéo dài phức tạp, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Kim Thoa

Các tin tức khác