Công bố kết luận thanh tra của Ủy ban Dân tộc về thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh

Ngày 4/8, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do đồng chí Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về công bố kết luận thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh.

Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo UBND huyện, Trưởng phòng Dân tộc các huyện: Hạ Lang, Trùng Khánh, Hạ Lang.

Đồng chí Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc

 

Từ năm 2014 - 2016, tỉnh Cao Bằng được trung ương giao vốn  thực hiện Chương trình 135 là 692.317,39 triệu. Đến 31/12/2016 đã giải ngân được 645.531,84 triệu đồng đạt hơn 93,24% kế hoạch giao.

Sau khi thực hiện thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn thực hiện tại một số huyện cho thấy nguồn vốn đầu tư phát triển cơ bản sử dụng đúng danh mục được phê duyệt. Các chủ đầu tư cơ bản chấp hành tốt quy định hiện hành của nhà nước về công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng kinh tế tư vấn và xây dựng công trình; các công trình cơ bản đảm bảo tiến độ, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu của dự án.

Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại: các cơ quan chuyên môn chưa duy trì công tác kiểm ta, hướng dẫn các huyện trong việc thực hiện chính sách, chưa phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu phân bổ vốn, giám sát, thanh quyết toán vốn thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS theo Quyết định số 755/QĐ-TTg và Chương trình 135; thực hiện hỗ trợ học sinh bán trú và nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; học sinh các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn còn chậm, chưa, kịp thời, đầy đủ. Năng lực, kinh nghiệm quản lý dự án của UBND các xã còn hạn chế, công tác giám sát của chủ đầu tư và giám sát cộng đồng còn chưa chặt chẽ.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị: UBND Tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện Hạ Lang, Trùng Khánh, Hạ Lang cần nghiêm túc tiếp thu, tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý điều hành việc thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tham mưu giao chỉ tiêu kế hoạch vốn, dự toán kinh phí thực hiện các chính sách. Ban Dân tộc hằng năm xây dựng các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Giáo dục & Đào tạo kiểm tra, rà soát, xây dựng và tham mưu ban hành kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông dân tộc bán trú nhất là việc đầu tư nâng cấp cải tạo ký túc xá, nhà ăn, nhà bếp các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Ngọc Ái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

         

 

Các tin tức khác