Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/8, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Dự buổi làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh, những năm qua, công tác tư pháp, thi hành án dân sự (THADS) đã góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong tỉnh. Tuy nhiên, là tỉnh miền núi biên giới nhiều khó khăn, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo Quốc phòng An ninh, xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác tư pháp, đồng chí mong muốn Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ tỉnh Cao Bằng; hỗ trợ các nguồn lực cho ngành tư pháp địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo một số kết quả nổi bật về tình hình KT – XH, kết quả công tác tư pháp và công tác Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, tham mưu ban hành các VBQPPL; góp ý, tổng hợp góp ý đối với 55 dự thảo văn bản. Tiếp nhận và tiến hành thẩm định 11 hồ sơ gửi đến yêu cầu thẩm định; ... Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp luôn được quan tâm thực hiện tốt. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, theo dõi thi hành pháp luật, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… được triển khai hiệu quả. Về công tác THADS, lũy kế 10 tháng (từ ngày 1/10/2016 - 30/7/2017), các cơ quan thi hành án dân sự đạt và vượt 3/4 chỉ tiêu được giao cả về việc (vượt 8,21%), về tiền (22,93%), số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau giảm 31%. Số việc có điều kiện chuyển kỳ sau chưa đạt so với chỉ tiêu được giao (tăng 119 việc, bằng 68%). Công tác thi hành án dân sự của tỉnh xếp thứ 11 toàn quốc về việc và xếp thứ 4 toàn quốc về tiền.

Tỉnh kiến nghị: về công tác tư pháp, Trung ương sớm hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản không còn phù hợp; xây dựng chính sách đồng bộ thu hút đãi ngộ giám định viên; hỗ trợ kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để phổ biến, giáo dục pháp luật; khi xây dựng các chương trình, đề án cần có nguồn kinh phí kèm theo. Về công tác thi hành án dân sự, đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng kho vật chứng đối với các chi cục thi hành án dân sự chưa được xây dựng; có chế độ đãi ngộ với công chức được luân chuyển đến công tác tại vùng sâu, vùng xa; giao chỉ tiêu thi hành án phù hợp với điều kiện mỗi địa phương; cho phép Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự được chủ động đăng ký địa bàn tuyển dụng công chức (không nhất thiết phải đăng ký ở đơn vị đang thiếu công chức); đồng thời được điều động công chức mới tuyển dụng tới những địa bàn có cùng hệ số phụ cấp khu vực.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và sự phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan đối với công tác tư pháp và THADS tỉnh Cao Bằng. Bộ trưởng đề nghị, tỉnh quan tâm triển khai sâu rộng Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Luật Trợ giúp pháp lý; tạo điều kiện cho ngành Tư pháp có ý kiến pháp lý trong tham gia xây dựng, ban hành các văn bản pháp lý tại địa phương; lựa chọn cán bộ hộ tịch được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ, đủ tiêu chuẩn; chỉ đạo sâu sát công tác thi hành án dân sự, bảo đảm các bản án được thi hành theo đúng quy định, góp phần đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm túc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng Đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng).

Trước đó, Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng).  Đoàn đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

 Ngọc Ái

 

Các tin tức khác