Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại Cao Bằng về công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 9/8/2017, Đoàn công tác số 4 Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Tỉnh ủy Cao Bằng để triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

Tại Hội nghị, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu của đợt kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra của Đoàn sẽ tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII nội dung về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến tiêu cực, tham nhũng. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/016 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; việc chấp hành Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 7/7/2007 của Bộ Chính trị về “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; Công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các đơn vị chức năng. Công tác thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; công tác tham mưu, đề xuất giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của Ban Nội chính tỉnh; kết quả xử lý tổ chức, cá nhân sai phạm, có dấu hiệu tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Trưởng Đoàn công tác đã thông báo Kế hoạch kiểm tra, giám sát số 64-KH/BCĐTW, ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Quyết định số 65-QĐ/BCĐTW, ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và lịch làm việc của Đoàn công tác với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát của tỉnh Cao Bằng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình, kết quả công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Từ 01/01/2011 đến hết tháng 5/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm 4 tổ chức đảng cấp dưới, 23 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó, phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao thực hiện 107 cuộc thanh tra, trong đó: Thanh tra tỉnh ban hành 104 kết luận thanh tra, UBND tỉnh ban hành 3 kết luận thanh tra, kiến nghị thu hồi 22.797 triệu đồng và 86 kiến nghị xử lý hành chính. Qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, ngành thanh tra chuyển cơ quan điều tra xem xét, khởi tố 4 vụ việc theo kết luận thanh tra. Các cơ quan tố tụng tiến hành khởi tố, điều tra 11 vụ với 24 bị can; truy tố, xét xử 8 vụ với 15 bị can, bị cáo. Cơ quan thi hành án dân sự thụ lý 8 việc tham nhũng.

Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy định cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trước mắt là Luật PCTN; một số quy định về kê khai, xác minh, minh bạch tài sản thu nhập; quy định về chuyển đổi vị trí công tác. Về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tội phạm kinh tế, cần xác định rõ hơn về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ thực thi quyền lực; cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan PCTN và đặc biệt phải có tính độc lập hơn. Đề nghị Trung ương có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PCTN cho cán bộ có chức vụ, quyền hạn trong hệ thống chính trị; có chế độ đãi ngộ đặc thù với cán bộ, công chức làm công tác PCTN.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, trao đổi của Đoàn công tác số 4; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị được kiểm tra chuẩn bị tốt mọi điều kiện, phối hợp chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của đoàn công tác để công tác kiểm tra, giám sát đạt theo yêu cầu đề ra. Mong muốn đoàn công tác góp ý, phân tích làm rõ thêm những hạn chế, gợi ý giải pháp khắc phục để thời gian tới tỉnh thực hiện tốt hơn công tác phòng chống tham nhũng, thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng đoàn công tác số 4 ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tránh lãng phí trong thời gian qua của tỉnh Cao Bằng. Đồng chí nhấn mạnh: Thông qua kiểm tra, giám sát lần này để nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và kết quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; trọng tâm là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; góp phần “nhận diện” và xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc diện được kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình đề ra. Việc kiểm tra, giám sát cần thực hiện công khai, minh bạch, công tâm.

Theo kế hoạch làm việc tại Cao Bằng, Đoàn công tác sẽ làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Cao Bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN và PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Cục Hải quan. Dự kiến, ngày 23/8, Đoàn công tác sẽ kết thúc việc kiểm tra, giám sát tại Cao Bằng.

Kim Thoa

Các tin tức khác