Ban Chỉ đạo Tây Bắc: Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017

Ngày 15/8, tại tỉnh Cao Bằng, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

7 tháng năm 2017, kinh tế trên địa bàn toàn vùng phát triển ổn định. Tổng sản phẩm toàn vùng GRDP tăng 6,49% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 68.100 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp hầu hết ở các tỉnh đều tăng; Cao Bằng là một trong số tỉnh có chỉ số tăng khá so với cùng kỳ là 48,44%. Hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai có hiệu quả, tạo động lực phát triển của từng địa phương. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững.
Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương khu vực Tây Bắc.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, các địa phương triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, từng bước góp phần giải quyết một số bất cập trong vùng. Tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Tây Bắc bám sát tình hình các tỉnh trong vùng, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đề xuất chủ trương, bàn cách tháo gỡ khó khăn cho các tỉnh, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Đồng chí kiến nghị: Trung ương và Ban chỉ đạo nghiên cứu đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù lâu dài riêng cho phát triển vùng biên giới (trực tiếp là xã biên giới, huyện biên giới); chỉ đạo hỗ trợ tập trung các nguồn lực để tăng cường kết nối giao thông của tỉnh, trước mắt là đề nghị các bộ, ngành Trung ương cùng với Cao Bằng thực hiện tốt Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 70/TP-VPCP, ngày 9/2/2017 của Văn phòng Chính phủ. Mong muốn, trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần cùng với các tỉnh bạn xây dựng và phát triển vùng Tây Bắc, Việt Bắc ngày càng giàu đẹp...

Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Dự án khoa học và công nghệ đổi mới công nghệ phát triển bò Mông thành hàng hóa theo chuỗi giá trị tại các tỉnh miền núi phía Bắc; Tình hình thiệt hại do mưa lũ 7 tháng đầu năm và những ngày đầu tháng 8/2017.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, tập trung bàn giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017; đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra đối với một số địa phương trong vùng Tây Bắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đề nghị: Các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh công tác trồng rừng; Nghiên cứu và ban hành cơ chế chính sách để thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào vùng Tây Bắc; Chăm lo đời sống kinh tế - xã hội cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn; Thực hiện tốt chính sách dân tộc, miền núi; Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên làm tốt công tác theo dõi, nắm tình hình và chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn; Đẩy mạnh kết nối du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc theo hướng mỗi tỉnh có những  đặc trưng riêng trong phát triển du lịch; Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai do mưa, lũ  nhằm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân. Tăng cường các hoạt động đối ngoại, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổng hợp các ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo để trình Bộ Chính trị và cơ quan chức năng trong thời gian tới.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. 

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác