Hội nghị công bố Quy hoạch xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc

Ngày 17/8/2017, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch Thác Bản Giốc tỉnh Cao Bằng.

Dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và các thành viên trong Đoàn công tác của Bộ Xây dựng; Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên giới Quốc gia; đại diện lãnh đạo một số cục, vụ của các bộ: Quốc phòng, Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Công Thương; Tổng Cục An ninh, Bộ Công an.

Đại biểu tỉnh Cao Bằng, có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bế Minh đức, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện Trùng Khánh và các nhà đầu tư tại Khu du lịch Thác Bản Giốc.

Tại Hội nghị, đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia đã giới thiệu tóm tắt về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch Thác Bản Giốc.

Đại diện Bộ Xây dựng đã Công bố Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 13/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch Thác Bản Giốc và giao hồ sơ Quy hoạch cho tỉnh Cao Bằng.

trao quy hoach

Đồng chí Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giao hồ sơ Quy hoạch cho tỉnh Cao Bằng

Phạm vi lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc có quy mô 1.000 ha, được giới hạn như sau:  Phía Đông Bắc giáp đường Biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Trung Quốc; Phía Đông giáp ranh giới huyện Hạ Lang; Phía Bắc giáp địa phận các xóm Lũng Nọi, Lũng Phiắc;  Phía Tây Bắc giáp địa phận bản Chang, xóm Giộc Mạ, Nà Ay; Phía Tây giáp một phần tỉnh lộ 206, suối Gun; Phía Nam giáp núi Phia Lác, bản Thuôn.

Phạm vi lập quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc có quy mô 156,7 ha, được giới hạn như sau:Phía Đông Bắc và phía Bắc giáp đường Biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Trung Quốc;  Phía Đông giáp ranh giới huyện Hạ Lang;  Phía Tây Bắc giáp địa phận xóm Cô Muông; Phía Nam giáp núi Phia Lác, bản Lũng Niếc.

Khu du lịch Thác Bản Giốc là khu du lịch trọng điểm của Quốc gia và khu vực. Là khu du lịch đa dạng với các sản phẩm du lịch gắn kết với các loại hình tham quan thắng cảnh, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thể thao mạo hiểm vui chơi, giải trí và đặc biệt, thể hiện được đặc trưng riêng về cảnh quan, văn hóa xã hội của khu vực thác Bản Giốc.

thứ trưởng

Đồng chí Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng: Cao Bằng được thiên nhiên ưu đãi cho danh thắng Thác Bản Giốc và nhiều danh lam thắng cảnh đẹp tạo nên tiềm năng du lịch lớn cho tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và làm thay đổi diện mạo của địa phương, tạo thêm nhiều việc làm, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên giới. Đồng chí nhấn mạnh, để xây dựng và phát triển Khu du lịch Thác Bản Giốc một cách bền vững chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung đồ án quy hoạch, hiện trạng, ý nghĩa của việc bảo vệ, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên tới các tầng lớp nhân dân trong khu vực quy hoạch, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch; việc thiết kế các công trình xây dựng phải theo trật tự, đúng quy hoạch; tỉnh cần có chiến lược khai thác khu vực này, đầu tư phải có trọng điểm, trước mắt là tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu du lịch Thác Bản Giốc; tìm nhà đầu tư có năng lực để xây dựng và liên kết các điểm du lịch của tỉnh trở thành chuỗi sản phẩm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Sếp ánh

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng mong muốn trong thời gian sớm nhất Chính phủ và các bộ, ngành trung ương xem xét cân đối ngân sách, bố trí vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu du lịch thác Bản Giốc theo quy hoạch được phê duyệt; chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai hiệp định và hoàn thiện cơ chế hoạt động, phối hợp trong Khu vực bảo vệ, khai thác chung tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) để làm cơ sở pháp lý cho tỉnh Cao Bằng thực hiện đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch tại khu vực.

Các sở, ban, ngành, cơ quan quản lý của tỉnh xây dựng mô hình quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc để thu hút đầu tư hạ tầng và khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng của Khu du lịch; Tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc Khu du lịch; lập và phê duyệt các quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc; Rà soát và trực tiếp quản lý trật tự xây dựng trong Khu du lịch Thác Bản Giốc phù hợp với nội dung đồ án Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết được duyệt. UBND huyện Trùng Khánh thực hiện tốt việc quản lý quy hoạch; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những hoạt động xây dựng sai so với quy hoạch.

Kim Thoa

Các tin tức khác