Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2017

Ngày 18/8/2017, Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại (TTĐN) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác TTĐN năm 2017. Dự Hội nghị có các đồng chí Phạm Minh Giang, Phó Cục trưởng Cục TTĐN, Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông; Trần Viết Thái, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Ngoại giao.

Đại biểu tỉnh Cao Bằng, có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo TTĐN tỉnh - Chỉ đạo Hội nghị; Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo TTĐN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Huyện ủy, Thành ủy và các cơ quan báo chí của tỉnh.

đại biểu

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong đợt tập huấn này, các đại biểu được lĩnh hội các nội dung quan trọng thông qua các chuyên đề: Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Luật Báo chí; nỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước. Chuyên đề 2: Thực tiễn quản lý nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; định hướng công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chuyên đề 3: Đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong tình hình mới; vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ.

sêp Lê

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo TTĐN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo TTĐN tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao, tiếp thu tối đa, sâu sắc các nội dung được giới thiệu tại Hội nghị. Trên cơ sở các chuyên đề được nghiên cứu học tập, các cấp, ngành trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về TTĐN góp phần thúc đẩy sự chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Cao Bằng với những tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư, phát triển…; tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh, phản bác làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác TTĐN có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kim Thoa

Các tin tức khác