Họp Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế tỉnh

Ngày 23/8/2017, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh để thống nhất các giải pháp chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế những tháng cuối năm 2017.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo và chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo của một số cơ quan Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu

Ngay từ đầu năm, ngành Thuế, Hải quan đã chủ động, triển khai thực hiện kịp thời chính sách pháp luật về thu ngân sách mới sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ năm 2017. Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký nộp thuế điện tử đạt 100%. Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1141/KH-BCĐ; Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tuyên dương các doanh nghiệp và hộ kinh doanh chấp hành tốt nghĩa vụ thuế và đối thoại với các doanh nghiệp về chính sách Thuế.  

Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 7/2017 là 712.877 triệu đồng; đạt 63,6% dự toán Trung ương giao; đạt 52,8% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: thu nội địa 589.954 triệu đồng, đạt 58,7% dự toán TW giao, đạt 49,8% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 120.550 triệu đồng, đạt 104,8% dự toán TW giao, đạt 73,1% dự toán HĐND giao

Phân tích các khoản thu thuế nội địa: có 5/15 khoản thu đạt trên 55%, một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhưng đạt thấp gồm: thu doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 44,63%, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh (45,95%), thu tiền sử dụng đất (28,95%).

Đến nay chỉ có huyện Thạch An hoàn thành dự toán UBND tỉnh giao (nhưng thu cân đối ngân sách chưa đạt); 4 đơn vị thu đạt khá gồm Bảo Lâm đạt 68%, Phục Hòa đạt 58,1%, Trà Lĩnh 58%, Hòa An 57,9%. 8 đơn vị còn lại tiến độ thu đạt thấp: Thành phố 39,4%, Thông Nông 39,3%, Hạ Lang 38,2%.

Ngành thuế đã tiếp nhận và xử lý miễn, giảm thuế cho 2.651 hồ sơ. Kiểm tra thuế đạt 46,3%, tổng số tiền thuế truy thu, phạt, ấn định sau kiểm tra là 6,8 tỷ đồng, đã đôn đốc nộp ngân sách 2,6 tỷ đồng. Đã gửi công văn tới các doanh nghiệp nợ thuế để đôn đốc thu hồi nợ; thực hiện cưỡng chế thuế 142 đơn vị nợ thuế bằng biện pháp thu qua tài khoản tiền gửi ngân hàng, kho bạc, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng,… Kết quả đã thu hồi được nợ đọng thuế năm 2016 chuyển sang là 21,1 tỷ đồng; thu nợ qua biện pháp cưỡng chế 7,4 tỷ đồng.

Nợ thuế nội địa lũy kế đến hết tháng 7/2017 là 221,3 tỷ đồng, trong đó: nợ khó thu là 97 tỷ đồng chiếm 43,8%; nợ có thời gian trên 121 ngày là 87 tỷ đồng, chiếm 39,3%, các khoản nợ dưới 121 ngày và nợ chờ xử lý là 37,1 tỷ đồng, chiếm 16,9%. Nợ thuế xuất nhập khẩu và phạt chậm nộp đến 31/7/2017 là 2,894 tỷ đồng là số nợ thuế từ năm 2013 trở về trước; đến ngày 31/7/2017 Cục Hải quan tỉnh đã thu được 75 triệu đồng tiền nợ thuế.

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp để thu các khoản thu được đánh giá có thất thu lớn như: Thu phí hạ tầng dịch vụ cửa khẩu; thu từ chuyển mục đích sử dụng đất; thu thuế GTGT trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản đặc biệt là thu từ các doanh nghiệp ngoại tỉnh thi công các dự án trên địa bàn tỉnh, các dự án đầu tư vốn ngoài NSNN; thu từ hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân. Các đại biểu đề nghị cơ quan thường trực cần xây dựng kế hoạch, đưa giải pháp thu cụ thể, phân tích từng nội dung thu, các khoản thuế phát sinh để tận thu; chỉ đạo rà soát tình hình kê khai nộp thuế của các đơn vị doanh nghiệp, tránh thất thu. Bên cạnh đó, các ngành cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, chống gian lận thương mại, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về thời gian, địa điểm xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở tạo nguồn thu ổn định...

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 1141/KH-BCĐ, Công văn số 2111/UBND-TH, Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh. Giải quyết khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các thương nhân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa thương mại biên giới, xuất nhập hàng hóa góp phần khơi tăng nguồn thu ngân sách. Khuyến khích các nhà đầu tư dự án lớn trên địa bàn tỉnh thành lập chi nhánh, văn phòng tại tỉnh Cao Bằng để tăng nguồn thu nộp ngân sách cho địa phương. Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư có vốn của Trung ương hoặc vốn của doanh nghiệp để thu thuế 2% đối với các dự án đang xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chủ động giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh, rút ngắn thời gian tối đa đối với thủ tục đấu giá đất với những địa chỉ đất đã đủ điều kiện. Tổ chức đối thoại với từng nhóm doanh nghiệp có số nợ thuế lớn, nhất là các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản. Đề ra phương án thu tốt nhất về thu phí tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn…

Kim Thoa

Các tin tức khác