Tọa đàm "Cải thiện chỉ số năng lưc cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng - Thực trạng và giải pháp

Ngày 19/8, UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm "Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng - Thực trạng và giải pháp. Dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; TS Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế - VCCI, Giám đốc Dự án PCI Việt Nam; TS Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu, quản lý kinh tế Trung ương (CIEM); Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đại biểu dự Tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, chuyên gia Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế  VCCI, Giám đốc Dự án PCI Việt Nam giới thiệu chung về chỉ số PCI; phân tích, đánh giá kết quả chỉ số PCI năm 2016 của tỉnh Cao Bằng; TS Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu, quản lý kinh tế Trung ương trình bày nội dung Cao Bằng phát triển bền vững: cải cách để phát triển doanh nghiệp và vận dụng khoa học - công nghệ.

Theo công bố của VCCI, vị trí xếp hạng PCI của tỉnh Cao Bằng qua các năm nằm ở nhóm thấp nhất cả nước. Điều đó phản ánh Cao Bằng còn nhiều hạn chế trong môi trường đầu tư kinh doanh và công tác điều hành; So sánh về điểm số và vị trí xếp hạng PCI của các tỉnh trong khu vực được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá về môi trường đầu tư, kinh doanh chưa thuận lợi và sự thay đổi qua các năm không nhiều, điểm số của các tỉnh xếp trên và xếp dưới trên bảng xếp hạng cũng chênh lệch nhau không đáng kể.

PCI năm 2016 tỉnh Cao Bằng đạt 52,99 điểm, giảm so với năm 2015 là 1,45 điểm. Trong 10 chỉ số thành phần, thì chỉ có 3 chỉ số có điểm số thay đổi tích cực là chỉ số về dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ số về đào tạo lao động và thiết chế pháp lý; 7 chỉ số được đánh giá là giảm hoặc khó khăn hơn, trong đó 3 chỉ số thành phần luôn bị đánh giá thấp điểm, đó là tính năng động, chi phí không chính thức và cạnh tranh bình đẳng được đánh giá đạt dưới 5 điểm và đều giảm so với năm 2015.

Về dữ liệu chỉ số PCI tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013-2016 của 3 chỉ số thành phần bị đánh thấp điểm: năm 2013: Chỉ số chi phí không chính thức, có 52,5% doanh nghiệp được khảo sát đồng ý đánh giá; Hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến, 67,65% doanh nghiệp đồng ý đánh giá; Công việc được giải quyết sau khi trả chi phí không chính thức, 75,34% doanh nghiệp đồng ý đánh giá, các khoản chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được; chỉ số tính năng động, có 65% doanh nghiệp đồng ý đánh giá; những sáng kiến hay ở cấp tỉnh, nhưng chưa thực thi tốt ở các sở, ngành, có 55% doanh nghiệp đồng ý đánh giá. Tỉnh còn ưu đãi với các công ty lớn là trở ngại cho hoạt động kinh doanh của bản thân doanh nghiệp,… năm 2016, Chỉ số chi phí không chính thức có 73% doanh nghiệp được khảo sát đồng ý đánh giá: Hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến, 57,47% doanh nghiệp đồng ý đánh giá; Công việc được giải quyết sau khi trả chi phí không chính thức, 64,21% doanh nghiệp đồng ý đánh giá, các khoản chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được; Đối với chỉ số tính năng động, có 72,53% doanh nghiệp đồng ý đánh giá; những sáng kiến hay ở cấp tỉnh, nhưng chưa thực thi tốt ở các sở, ngành có 65,06% doanh nghiệp đồng ý đánh giá: Tỉnh còn ưu đãi với các công ty lớn là trở ngại cho hoạt động kinh doanh của bản thân doanh nghiệp,…

Để cải thiện hình ảnh của Cao Bằng về môi trường kinh doanh và đầu tư, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tỉnh Cao Bằng đã xây dựng Đề án, và đưa ra mục tiêu nâng cao điểm số các chỉ số thành phần, đối với các chỉ số thành phần được đánh giá dưới 5 điểm thì phấn đấu năm 2017 phải đạt từ 5 điểm trở lên; đối với các chỉ số thành phần được đánh giá đạt từ 5 – 6 điểm thì phấn đấu mỗi năm tăng 10% số điểm trở lên; đối với các chỉ số thành phần được đánh giá đạt từ 6 – 7 điểm thì phấn đấu mỗi năm tăng 5% số điểm trở lên; đối với các chỉ số thành phần được đánh giá đạt từ 7 – 8 điểm thì phấn đấu mỗi năm tăng 3% số điểm trở lên; đối với chỉ số thành phần được đánh gia đạt 8 điểm trở lên thì phấn đấu duy trì không bị tụt điểm; phấn đấu tăng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh năm sau cao hơn năm trước ít nhất 1 bậc, đạt vị trí thứ 59 trở lên.

Đồng thời Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: giảm, giãn thuế, ưu tiên giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản; tập trung giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp; khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan hành chính để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua mô hình “ một cửa, một cửa liên thông” tại các sở, ban, ngành.

Thuyết trình tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đã phân tích các cơ hội và thách thức đối với tỉnh, so với các tỉnh trong khu vực, số lượng doanh nghiệp của Cao Bằng ít, quy mô nhỏ, tỉ lệ doanh nghiệp dân doanh chỉ đạt 18,09% trên 10.000 dân và quá thấp so với mặt bằng cả nước; sức khỏe của doanh nghiệp Cao Bằng đều giảm dần theo thời gian từ năm 2007 đến nay. Các chuyên gia đã đưa ra 8 nội dung mà cộng đồng doanh nghiệp Cao Bằng cần là: (1) Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường hơn nữa; (2) Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai và ổn định sử dụng đất; (3) Môi trường kinh doanh cần minh bạch hơn; (4) Giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; (5) Giảm bớt gánh nặng chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; (6) Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng; (7) Sự linh hoạt, sáng tạo hơn trong lãnh đạo; (8) Tăng cường tiếng nói và xây dựng niềm tin với doanh nghiệp.

Để Cao Bằng phát triển bền vững: Cải cách để phát triển doanh nghiệp và vận dụng khoa học công nghệ, TS Lê Đăng Doanh đã đưa ra những gợi ý đối với Cao Bằng là: Đổi mới tư duy, đón nhận thay đổi, công nghệ mới, trọng dụng nhân tài; xây dựng phân tích SWOT (mạnh - yếu - cơ hội - thách thức), khắc phục yếu kém phát triển doanh nghiệp tư nhân, khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển du lịch tạo sự khác biệt của Cao Bằng; phát triển sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng về nông, lâm, thủy, sản, xây dựng nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; phát triển xuất nhập khẩu với Trung Quốc, hợp tác với nhiều đối tác khác nhau, tránh bị bắt chẹt; Đầu tư vào công nghệ thông tin, tự động hóa để giảm bớt chi phí,…. Các doanh nghiệp cần liên kết với nhau trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tạo sức mạnh, để khai thác tiềm lực trong phát triển kinh tế.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: các sở, ngành, địa phương cần thực hiện tốt Đề án và các nhóm giải pháp cải thiện chỉ số PCI; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017, định hướng đến năm 2020. Quan tâm đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp. Nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến rõ rệt trong đội ngũ cán bộ, công chức về ý thức trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của doanh nghiệp và người dân trong công tác quản lý, điều hành, thực thi chính sách của tỉnh tại địa phương.

Kim Cúc

Các tin tức khác