Công điện về việc ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 năm 2017

CÔNG ĐIỆN

Số: 05/CĐ-UBND, ngày 29/8/2017

CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐIỆN:

   - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, Thành phố;

- Các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn Cao Bằng, Công ty TNHH MTV thủy nông Cao Bằng, Viễn thông Cao Bằng.

Những ngày qua, hoàn lưu bão số 6 đã gây mưa to đến rất to tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại một số khu vực thấp trũng, thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Hiện nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 đang tiếp tục gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương trong tỉnh là rất lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, Thành phố; các sở, ngành có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, khẩn trương có biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua; tổ chức trực ban nghiêm túc, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm hạn chế thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi vừa qua đã bị sạt lở, những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét hoặc vùng thấp trũng dễ bị ngập nước sâu khi mưa lớn để có các biện pháp cảnh báo, ngăn chặn hoặc di dời kịp thời, như bố trí lực lượng, phương tiện kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn tại các khu vực nước ngập sâu, chảy siết, sạt lở đất.... Có phương án cụ thể đối với từng địa điểm có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai để di dời người và tài sản kịp thời.

2. Chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác vận hành các hồ, đập thuỷ lợi, thuỷ điện tăng cường kiểm tra công trình hồ, đập và có phương án xử lý đảm bảo an toàn, đặc biệt là các hồ, đập đang có sự cố để thông tin kịp thời tình trạng các sự cố cho các cơ quan chức năng và nhân dân biết để chủ động phòng tránh.

3. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh phối hợp với Đài Khí tượng Thuỷ văn Cao Bằng liên tục cập nhật diễn biến mưa, tăng thời lượng phát sóng để kịp thời cung cấp thông tin cho mọi người biết chủ động phòng, tránh./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

 

 

Nguyễn Trung Thảo

Các tin tức khác