Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 29/8/2017, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Đức, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại; đại diện Hội doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ nữ doanh nhân và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Trong những năm qua, hoạt động cho vay của các ngân hàng tăng trưởng ổn định, mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 16%/ năm. Doanh số cho vay 7 tháng đầu năm 2017 là 7.604 tỷ đồng, tổng dư nợ đến ngày 31/7/2017 là 9.214 tỷ đồng, mức tăng trưởng tín dụng 3%. Trong đó, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là 3.129 tỷ đồng, chiếm 34% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn.

Việc áp dụng lãi suất cho vay đối với các khoản cấp tín dụng hiện nay chủ yếu là do thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng. Đối với một số lĩnh vực nhà nước khuyến khích đầu tư sẽ thực hiện mức lãi trần theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Mức lãi suất phổ biến hiện nay các ngân hàng áp dụng từ 6% - 9%/năm đối với lãi suất ngắn hạn, từ 6,5%-12,5%/năm đối với lãi suất trung, dài hạn.

Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Cao Bằng triển khai từ giữa năm 2014, doanh số cho vay từ khi triển khai thực hiện chương trình đến 30/6/2017 đạt 1.896,2 tỷ đồng; dư nợ cho vay đến ngày 30/6/2017 đạt 1.202,7 tỷ đồng, chiếm 13% dư nợ toàn tỉnh, trong đó: cho vay sản xuất, kinh doanh là 980,4 tỷ đồng; cho vay nông nghiệp, nông thôn là 50 tỷ đồng, cho vay công nghiệp và xây dựng, thương mại, dịch vụ là 26,3 tỷ đồng; điều chỉnh giảm lãi vay đối với các hợp đồng tín dụng đang thực hiện là 146 tỷ đồng. Hiện nay, có 166 khách hàng đang được hưởng các chính sách ưu đãi từ Chương trình.

Tại Hội nghị, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã giới thiệu về các sản phẩm tín dụng của đơn vị mình.

Đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi với các ngân hàng về các nội dung như: mức cho vay đối với doanh nghiệp còn thấp, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn vẫn chưa tiếp cận với nguồn vốn; một số doanh nghiệp đề nghị các ngân hàng xem xét việc đánh giá tài sản thế chấp của doanh nghiệp để vay vốn phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh sát với thực tế... có cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quan tâm đến các dự án mang tính đặc thù của địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đưa sản phẩm ra thị trường có tính cạnh tranh cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp mạnh dạn trao đổi, phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong vấn đề tiếp cận nguồn vốn, sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Ngành Ngân hàng cần xem xét tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền cho phép, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối, tập trung huy động, khai thác nguồn vốn lãi suất thấp để cho vay với lãi suất hợp lý; Ngành Ngân hàng cần tiết giảm chi phí, xem xét giảm lãi cho doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển; chủ động tìm kiếm khách hàng, đầu tư tín dụng, sử dụng tối đa nguồn vốn huy động. Tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các đối tượng vay vốn gặp khó khăn, rủi ro trong sản xuất kinh doanh có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để khôi phục và duy trì sản xuất ổn định góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

BIDV Cao Bằng ký cam kết tín dụng với doanh nghiệp

Tại Hội nghị các 4 ngân hành thương mại trên địa bàn đã ký hợp đồng tín dụng và Cam kết tín dụng với 8 doanh nghiệp với tổng số tiền 131 tỷ đồng, cụ thể: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Cao Bằng ký kết với: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng số tiền 25 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xi măng - Xây dựng công trình vay 19 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh giảm lãi suất cho vay. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cao Bằng ký kết với Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng với số tiền 68 tỷ đồng, điều chỉnh lãi suất cho vay với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; ký cam kết với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Việt Hùng Cao Bằng vay 6 tỷ đồng. Ngân hàng  thương mại cổ phần Công thương chi nhánh Cao Bằng ký cam kết tín dụng cho Công ty cổ phần Thuốc lá Cao Bằng vay vốn lưu động kinh doanh thuốc lá nguyên liệu 10 tỷ đồng; ký cam kết cho Công ty TNHH Tuần Thái Lai vay bổ sung vốn 2,9 tỷ đồng. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ký cam kết với Doanh nghiệp xây dựng Bằng Giang và Hợp tác xã Sông Bằng về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay.

 Kim Thoa – Kim Cúc

Các tin tức khác