UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2017

Ngày 6/9/2017, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2017.

Dự họp, có đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

toàn cảnh

Đại biểu dự phiên họp

Tính đến nay, toàn tỉnh đã gieo trồng được trên 48.204 ha cây trồng các loại;  trồng rừng tập trung được 706 ha/1.295 ha, đạt 55% KH. Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2017 ước đạt 2.200,1 tỷ đồng, tăng 81% KH, tăng 75,4% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ thực hiện 8 tháng năm 2017 ước đạt 3.645,5 tỷ đồng, tăng 3,75% so với cùng kỳ năm 2016, bằng 60,24% KH. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu do tỉnh mở tờ khai đến ngày 31/8/2017 được 119,8 triệu USD, đạt 77% KH năm, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2016. Lượng khách du lịch tháng 8 ước đạt 121.370 lượt, tăng 44,8% so với cùng kỳ, trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 7.040 lượt, tăng 71,6% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa ước đạt 114.330 lượt, tăng 49,1% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 25,5 tỷ, tăng 48,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 31/8/2017, được 808,9 tỷ đồng, đạt 72,2% so với dự toán TW giao, đạt 59,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 3% so với cùng kỳ. Chi thường xuyên và mục tiêu sự nghiệp 2.733,2 tỷ đồng, bằng 47,7% so với dự toán TW giao, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn đến hết 31/8/2017, ước đạt 16.731 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng 7/2017; doanh số cho vay lãi lũy kế ước đạt 8.815 tỷ đồng; doanh số thu nợ lũy kế ước đạt 8.585 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đến hết 31/8/2017, ước đạt 9.352 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước, trong đó nợ xấu khoảng 42 tỷ đồng, chiếm 0,44% tổng dư nợ.

Văn hóa - Xã hội tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến tích cực: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Thực hiện khám bệnh cho 76.805 lượt người, điều trị nội trú cho 9.039 lượt, điều trị ngoại trú cho 549 lượt bệnh nhân. Có 209/250 cơ sở thực phẩm được kiểm tra đạt điều kiện vệ sinh ATTP. Về lao động việc làm, tổ chức 03 phiên giao dịch, 8 hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách, với trên 1.200 người tham gia. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ truy tặng và phong tặng Bà mẹ Việt nam Anh hùng được 32 trường hợp, giám định một trường hợp bị nhiễm chất độc hóa học, giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 19 trường hợp.

Tháng 9, tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện 6 Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy, giai đoạn 2015-2020 và các đề án, chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại Kỳ họp lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021. Hoàn thiện 06 đề án trong lĩnh vực nông nghiệp; Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017; hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2018; hoàn thiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020...

ct anh

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong tháng 9/2017 các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải rà soát tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực, có giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2017; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; quan tâm triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại kéo dài; Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại.

Hải Hà

 

Các tin tức khác