Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa An

Ngày 7/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa An, về tình hình thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự buổi làm việc, có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

IMG_0339

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quang Luyện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa An báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Từ sau đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa An đã tổ chức 27 hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; ban hành 9 kế hoạch chỉ đạo quán triệt, học tập, tuyên truyền; 5 chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án. Các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện chủ động chỉ đạo tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, huyện đẩy mạnh thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện có 1 xã đạt từ 15 tiêu chí; 5 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 12 xã đạt từ 5 - 10 tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2016 đạt trên 16,6 tỷ đồng, bằng 143,43% KH; 8 tháng đầu năm 2017 đạt trên 10.086,565 triệu đồng, đạt 78,14% KH; thu ngân sách nhà nước năm 2016 đạt hơn 25.803 triệu đồng, 8 tháng đầu năm 2017, thu được  15.239 triệu đồng, bằng 59,43% so với dự toán giao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, lao động, việc làm, xóa đói, giảm nghèo đạt nhiều kết quả, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại buổi làm việc, Huyện kiến nghị: Tỉnh cho chủ trương, cấp kinh phí lập quy hoạch chi tiết đô thị mở rộng thị trấn Nước Hai; đầu tư xây dựng 01 chợ đầu mối nông sản trên địa bàn huyện; đầu tư xây dựng chợ Nước Hai do hiện nay chợ đã quá tải, xuống cấp không đáp ứng nhu cầu kinh doanh, giao lưu, tiêu thụ nông sản; mở tuyến đường tránh thị trấn Nước Hai dài 3,4 km; có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư tham gia các dự án, nhất là vấn đề đất đai, tiêu thụ nông sản; hỗ trợ người dân trồng cây ăn quả: cam, quýt tại các xã: Trưng Vương, Nguyễn Huệ, Quang Trung; tỉnh sớm cấp kinh phí thực hiện hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã phấn đấu về đích năm 2017 (Nam Tuấn, Hồng Việt); cấp xi măng để làm đường bê tông thôn, xóm, nội đồng; hỗ trợ kinh phí để di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà; tăng cường biện pháp quản lý mỏ sắt Ngườm Cháng, xã Dân Chủ hiện đã ngừng khai thác, tránh việc thất thoát tài nguyên và bùng phát khai thác trái phép; tỉnh sớm phê duyệt quy hoạch Khu du lịch Hoàng Tung, Hồng Việt để triển khai thực hiện...

IMG_0335

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Hòa An làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục rà soát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn, đột phá; tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo kịp thời, xuyên suốt, nhất là làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; nghiên cứu làm tốt hơn việc huy động, phân bổ các nguồn lực theo đúng quy định; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới tại 02 xã cán đích nông thôn mới năm 2017…

Ngọc Ái

 

Các tin tức khác