Tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo

Ngày 12/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước về tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo cho các bộ, ngành, địa phương.

Tại điểm cầu Cao Bằng có lãnh đạo và cán bộ làm nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận xử lý, phản ánh, kiến nghị của người dân tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố cùng tham dự.

DSC_1075

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn được trang bị các nghiệp vụ về khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ như: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trực tuyến; chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị trực tuyến tới các cơ quan có thẩm quyền; đăng tải công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị trên Internet; cung cấp mã số phản ánh cho người dân để có thể tra cứu tình hình, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị; báo cáo, thống kê tình hình, kết quả xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị dưới dạng biểu đồ. Các đại biểu cũng được hướng dẫn các nội dung cơ bản về triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần này, với mong muốn thay đổi suy nghĩ và hành vi của cán bộ công chức Nhà nước trong việc tiếp nhận, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; xây dựng phương án đơn giản hóa, nâng cao hiệu quả chế độ báo cáo các cơ quan hành chính Nhà nước, …Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ban ngành, địa phương tập huấn nghiêm túc để khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo một cách hiệu quả góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kim Thoa

Các tin tức khác