Công bố quyết định kiểm toán chuyên đề về tài nguyên, khoáng sản giai đoạn 2014 - 2016

Ngày 13/9, Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước (KTNN) do đồng chí Nguyễn Kim Thanh, Trưởng phòng thuộc KTNN chuyên ngành II, Tổ trưởng Tổ kiểm toán làm việc với UBND tỉnh về việc Kiểm toán chuyên đề công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, giai đoạn 2014-2016.

Dự buổi làm việc, tỉnh Cao Bằng có các đồng chí: Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

DSC_1082

Đồng chí Nguyễn Kim Thanh, Trưởng phòng thuộc KTNN chuyên ngành II công bố Quyết định kiểm toán. 

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định số 1339/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Kiểm toán chuyên đề công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, giai đoạn 2014-2016. Trong đợt kiểm toán lần này, KTNN sẽ thực hiện kiểm toán tại 2 bộ và 8 tỉnh. Đối với Cao Bằng, sẽ thực hiện kiểm toán ở các sở, ngành: Tài nguyên - Môi trường, Công Thương, Xây dựng và Cục Thuế tỉnh). Qua đó, nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, cấp phép, khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh giai đoạn 2014-2016; kiến nghị với đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách liên quan; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí trong quản lý, cấp phép và khai thác tài nguyên khoáng sản; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân để kiến nghị, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán bao gồm: Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản của tỉnh cũng như các sở, ngành liên quan; việc tuân thủ pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản. Đánh giá việc lập và thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước từ hoạt động khoáng sản của các cơ quan nhà nước; đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của các tổ chức, cá nhân có hoạt động khoáng sản. Thời hạn kiểm toán 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán tại đơn vị.

DSC_1095

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc kiểm toán chuyên đề hằng năm của KTNN là hoạt động bình thường, qua đó sẽ giúp chính quyền và các cơ quan chuyên môn thấy được những mặt được, chưa được, từ đó nâng cao chất lượng điều hành của UBND tỉnh cũng như các sở, ngành, đơn vị; đồng chí yêu cầu giám đốc các sở, ngành được kiểm toán có trách nhiệm bố trí phòng làm việc, cử cán bộ đúng thẩm quyền phối hợp, cung cấp tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán.

Ngọc Ái

 

Các tin tức khác