Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê: Xã Bắc Hợp cần xác định đúng bước đi, cách làm cụ thể để tạo ra sản phẩm nông nghiệp theo hướng SXHH

Sáng 6/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đã đến xã Bắc Hợp (Nguyên Bình) kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; thường trực Huyện ủy, UBND huyện Nguyên Bình.

xom%20Minh%20Long

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê và đoàn công tác đến khảo sát tại xóm hạ sơn Minh Long, xã Bắc Hợp.

Đến nay, tổng sản lượng lương thực của xã đạt 574 tấn, bằng 53,8% kế hoạch năm; thu ngân sách được gần 7,9 triệu đồng, đạt 25% kế hoạch. 103 hộ đã di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm nhà sàn ở, đạt 32 % kế hoạch. Xã đạt 6/19 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu trong năm đạt 3 tiêu chí. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm... Đảng ủy xã kết nạp 3 đảng viên mới, đạt 75 % kế hoạch.

Thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo thu hoạch vụ hè thu, sản xuất vụ thu đông. Thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản, huy động nguồn lực lồng ghép các chương trình, dự án thực hiện có hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới. Tổ chức khảo sát, thẩm định khối lượng, xây dựng kế hoạch nâng cấp các tuyến đường, công trình thủy lợi, tăng cường kiểm tra quản lý tài nguyên khoáng sản, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, tận thu ngân sách trên địa bàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Xã kiến nghị, Nhà nước cấp vốn làm đường từ xóm Gạp Dạng đến Trụ sở UBND xã; đường Gạp Dạng đến Hoằng Quang - Giản Đẩy; đường ngõ xóm, nội đồng; đầu tư xây dựng trụ sở UBND xã, hàng rào trường học, trạm y tế, các công trình thủy lợi trên địa bàn; xem xét bố trí 2 định xuất biên chế cho Văn phòng Đảng ủy...

 Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ những khó khăn của xã. Mong muốn Đảng bộ, nhân dân xã tăng cường gắn kết cộng đồng, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; cần nhân rộng những mô hình của nhân dân cho xóm đồng bào dân tộc Mông hạ sơn Minh Long canh tác đất sản xuất lúc nông nhàn đến các xóm khó khăn khác; tăng cường công tác thu ngân sách, gắn với quản lý chi có hiệu quả; tập trung hoàn thành 3 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2017; cần đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế, xã hội, trọng tâm là Chương trình xây dựng nông thôn mới, để từ đó phát huy nội lực, phát huy sức mạnh của toàn dân để đạt được những kết quả đề ra; chính quyền địa phương cần xác định đúng bước đi, cách làm cụ thể để tìm ra cây trồng, vật nuôi mũi nhọn tạo ra sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác