Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khảo sát ý kiến doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh

Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội thảo và khảo sát với đề tài “Luận cứ khoa học cho sự hình thành và phát triển khu kinh tế qua biên giới ở Việt Nam” tại tỉnh Cao Bằng, chiều ngày 9/10/2017, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi khảo sát ý kiến doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế tỉnh, Sở Công thương và đại diện một số doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh.

thư

Các đại biểu tham dự buổi khảo sát

Mục đích của đoàn khảo sát đề tài, nhằm tìm hiểu, điều tra khảo sát về thực trạng phát triển của các khu kinh tế cửa khẩu; nhu cầu của doanh nghiệp và đánh giá điều kiện cho sự hình thành và phát triển của các khu kinh tế qua biên giới. Ý kiến của doanh nghiệp là cơ sở quan trọng cho Đoàn khảo sát đề nghị Chính phủ xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, hình thành và phát triển mô hình khu kinh tế qua biên giới phù hợp, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế biên giới một cách có hiệu quả và bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và kinh doanh ở khu vực ở biên giới, thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước láng giềng; gia tăng thu nhập cho các doanh nghiệp và người dân tại khu vực biên giới.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp đề nghị Chính phủ và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các khu kinh tế của khẩu như: đường giao thông, mạng lưới điện. Giảm bớt thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong thông quan và kiểm tra hàng hóa qua cửa khẩu. Xây dựng và kết nối giao thông đến các điểm thông quan, các lối mở trong Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh để các doanh nghiệp tận dụng được cơ sở hạ tầng chung chuyển hàng hóa thuận lợi, nhanh chóng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, cần thông tin cụ thể về chính sách phát triển của các bộ, ngành trung ương và địa phương trong thời gian tới để doanh nghiệp có thể phân khúc đầu tư hợp lý.

Kim Thoa

Các tin tức khác