Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM

Ngày 11/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với các xã phấn đấu về đích năm 2017, 2018. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

tc

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay toàn tỉnh có 176/177 xã đã được phê duyệt và quy hoạch NTM. 5 xã đạt 19 tiêu chí NTM, 1 xã đạt 17 tiêu chí, 29 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 121 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, 21 xã dưới 5 tiêu chí. Tỉnh đã huy động, phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách Trung ương 255.140 triệu đồng; ngân sách tỉnh 15.285 triệu đồng; Quỹ Xây dựng NTM huy động được trên 3 tỷ 439 triệu đồng ủng hộ.

Trong 3 tháng cuối năm 2017, tỉnh đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn NTM của 4 xã: Hồng Việt, Nam Tuấn (Hòa An); Cao Chương (Trà Lĩnh); Đào Ngạn (Hà Quảng); bình quân toàn tỉnh đạt 8,4% tiêu chí/xã; số tiêu chí bình quân/xã; giảm 9 xã đạt dưới 5 tiêu chí; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí 5 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; giải ngân 100% vốn được giao; hoàn thành quy hoạch và đề án NTM xã Đàm Thủy (Trùng Khánh); Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tuyên truyền vận động nhân dân về thực hiện di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở...

DSC_1815

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã phấn đấu về đích NTM năm 2017 tập trung hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, mua sắm thiết bị; chỉ đạo phát triển sản xuất hiệu quả; có cách làm sáng tạo, phù hợp thực tế về vệ sinh môi trường tại địa phương; ưu tiên nguồn vốn đưa chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở cho các xã phấn đấu về đích NTM; thực hiện tốt về huy động nguồn vốn, các tiêu chí giảm nghèo đa chiều và thống kê các chỉ tiêu NTM đạt hiệu quả; tỉnh sẽ bố trí kinh phí để hỗ trợ vật liệu xây dựng một số xã thực hiện xây dựng cơ sở vật chất...

Ngọc Ái

 

Các tin tức khác