Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 10 năm 2017

Ngày 27/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 10/2017; định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Tuyên giáo các huyện, Thành ủy…
 

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); Một số kết quả nổi bật về phát triển KT - XH của tỉnh 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2017; Kết quả thực hiện Chương trình số 12-Ctr/TU, ngày 9/5/2016 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016 - 2020”; Thực trạng hoạt động của các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới; Tình hình bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây, dự báo thời gian tới, quan điểm của Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, các địa phương trong tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện các nghị quyết; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Tuyên truyền tuân thủ các quan điểm của Kết luận số 73-TB/TW, ngày 8/12/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp… Tiếp tục tuyên truyền những kết quả nổi bật về phát triển KT - XH của tỉnh 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm. Tập trung tuyên truyền, động viên các cấp, ngành quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, phát huy hiệu quả năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII đề ra.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác