Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại Cao Bằng

Ngày 26/10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh.

Dự làm việc với Đoàn, tỉnh Cao Bằng có đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các thành viên trong BCĐ CCHC tỉnh Cao Bằng.
​  

Các đại biểu dự buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Thời gian qua, hệ thống chính sách, pháp luật của tỉnh tiếp tục được hoàn thiện, tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành được củng cố, kiện toàn đáp ứng ngày một tốt hơn các nhiệm vụ tại  địa phương.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được trong công tác CCHC của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác rà soát, chuẩn hóa TTHC ở một số sở, ngành còn chậm, việc giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3,4 còn ít; Cơ chế một cửa liên thông mới thực hiện được một số TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh; Các lĩnh vực về đầu tư, đất đai, cấp phép xây dựng, tư pháp chưa thực hiện; Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương đôi lúc chưa kiên quyết, thiếu kiểm tra, đôn đốc; Công tác tuyên truyền ở cơ sở chưa thực sự hiệu quả; Hệ thống văn bản QPPL chưa đồng bộ, thiếu tính ổn định, không cập nhật được thường xuyên gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện.
 

Đồng chí Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC; nâng cao chất lượng hoạt động, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức; thực hiện Chính phủ điện tử; đẩy mạnh công tác kiểm tra; cải thiện các chỉ số cải cách hành chính. Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản trong toàn tỉnh.

Ngọc Ái

Các tin tức khác