HĐND tỉnh: Phiên giải trình về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

Ngày 9/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Tại phiên giải trình, lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2017. Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu các cơ sở chế biến khoáng sản kim loại và giải quyết nguyên liệu cho các cơ sở chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, không để việc san gạt, xây dựng tự phát; quy hoạch, bố trí các bãi đổ thải chất thải rắn; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tăng cường kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án; phân bổ kịp thời kinh phí cho các huyện, xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng nâng cao chất lượng và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc ở cấp huyện, xã… 

Các đại biểu dự phiên giải trình.

Đến nay, tỉnh duy trì diện tích lúa, ngô hiện có, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, nâng cao năng suất, chất lượng một số sản phẩm hàng hóa; đầu tư nâng cấp, cải thiện điều kiện vệ sinh thú y đối với 11 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, xây mới 1 cơ sở giết mổ tập trung quy mô giết mổ 50 con/ngày tại huyện Phục Hòa. Thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, chuyển nguồn từ năm 2016 là 12.209,5 triệu đồng, đã giải ngân được 8.854,138 triệu đồng; rà soát 44.707 hộ, 205.171 nhân khẩu, tổng nhu cầu kinh phí 19.693 triệu đồng hưởng lợi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020…

Tiếp đó, các đại biểu nêu câu hỏi đề nghị giải trình, ngành chức năng, UBND tỉnh giải trình về tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế, phương hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, tập trung vào các vấn đề: Vận động các đơn vị sử dụng lao động đóng và thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; giải pháp hạn chế bội chi quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu lao động, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hạn chế tình trạng công dân vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê; giải pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, trẻ em suy dinh dưỡng; thực hiện Nghị quyết 30a, công tác giảm nghèo, giải ngân vốn dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy… Theo đó, thời gian tới, UBND tỉnh tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp của các ngành, các cấp trong chỉ đạo thực hiện công tác việc làm và giáo dục nghề nghiệp; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, nâng cao nhận thức trong các cấp, ngành và toàn xã hội về việc làm, xuất khẩu lao động, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hướng dẫn, đôn đốc các huyện, Thành phố triển khai thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo, nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các huyện: Thông Nông, Nguyên Bình, Hòa An; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội, giảm nghèo…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng đề nghị UBND tỉnh rà soát các lĩnh vực, tham mưu đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế; thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án đường phía Nam khu đô thị mới, đường nối quốc lộ 4A với quốc lộ 3 (tránh Thành phố); có giải pháp chấn chỉnh tình trạng đổ chất thải không đúng quy định; cụ thể hóa tái cơ cấu nền nông nghiệp; phân tích từng dự án định canh định cư, dự án nào còn phù hợp, có tính khả thi thì tập trung các nguồn vốn thực hiện; tăng cường thanh, kiểm tra công tác giải quyết chế độ bảo hiểm y tế; xử lý dứt điểm các doanh nghiệp phá sản nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền lợi của người lao động; có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho một số đơn vị thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội; chủ động, tích cực hợp tác lao động với các địa phương của Trung Quốc.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác