Hội nghị lần thứ 27 Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII

Ngày 10/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến hành Hội nghị lần thứ 27. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Công Hà, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị tiến hành công tác cán bộ; cho ý kiến vào dự thảo các văn bản: Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017; hướng dẫn khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên; quy chế đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI; báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Anh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn, kế hoạch, quy chế đánh giá cán bộ; bảo đảm việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên khách quan, thực chất, có cơ sở để các cấp ủy, tổ chức Đảng đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế. Nhất trí với nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác