Tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về hội nhập quốc tế

Ngày 30/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Cục Thông tin cơ sở Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về hội nhập quốc tế cho 200 học viên là cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội cấp xã, thị trấn, đài truyền thanh - truyền hình, phòng văn hóa và thông tin các huyện, Thành phố. Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các học viên tham dự tập huấn.

Các học viên được học tập, nghiên cứu: Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 5/11/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW; một số cam kết quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; kỹ năng viết, biên tập tin, bài phát thanh; kỹ năng xử lý thông tin, xử lý tình huống; cách xây dựng bản tin phát thanh theo xu hướng hiện đại về hội nhập quốc tế. Trực tiếp trao đổi, thảo luận và giải đáp các vấn đề liên quan.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác