Hội nghị trực tuyến tổng kết Luật Dân quân tự vệ năm 2009

Ngày 30/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Cao Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Trường Quân sự tỉnh và một số sở, ngành liên quan đến dự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Sau 8 năm triển khai thực hiện Luật DQTV, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã lãnh đạo, triển khai thực hiện Luật DQTV đạt nhiều kết quả thiết thực; chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của DQTV từng bước nâng lên. Đến nay, tổng số DQTV đạt trên 1,4% dân số cả nước, tỉ lệ đảng viên đạt 20,1%; thành lập 5.425 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; 100% Ban CHQS cấp xã bố trí đủ 4 chức danh theo quy định của pháp luật về DQTV. Từ năm 2010 đến nay, huy động trên 7.600 lượt DQTV đóng góp trên 34.000 ngày công lao động thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tại Cao Bằng, từ năm 2010 đến nay, các cơ quan quân sự đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành trên 200 văn bản triển khai Luật DQTV; xây dựng 5 nhà cấp 4 cho các tiểu đội dân quân thường trực xã, thị trấn biên giới và Ban Chỉ huy Quân sự phường Sông Bằng. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, huấn luyện DQTV theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, chất lượng"; cử 156 đồng chí đi đào tạo tại các trường của Bộ Quốc phòng và Quân khu; tổ chức 225 lớp tập huấn phổ biến Luật DQTV cho trên 16.000 lượt người...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục có những đóng góp vào Dự án Luật DQTV (sửa đổi) trên cơ sở bảo đảm tính kế thừa và phát triển các quy định của Luật DQTV năm 2009. Quá trình xây dựng Luật DQTV phải thống nhất với Luật Quốc phòng và các văn bản quy phạm pháp luật, dễ đọc, dễ hiểu, dễ vận dụng, có tính khả thi cao và giải quyết những vấn đề về công tác DQTV trong tình hình mới.   

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác