Năm 2018 - năm của "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả"

Sáng ngày 29/12, Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2018 của Chính phủ tiếp tục với phát biểu của  lãnh đạo các bộ: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Công an; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội nghị được nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo nhanh về kết quả công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018; phát biểu chỉ đạo của các Phó Thủ tướng Chính phủ.
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2018, tận dụng đà phát triển của năm 2017 và thúc đẩy chương trình phát triển kinh tế, xã hội toàn diện, cải cách kinh tế sâu rộng nhằm đạt và vượt những mục tiêu quan trọng đề ra cho năm tới và cả nhiệm kỳ. Tinh thần này được thể hiện trong chủ đề công tác của năm 2018 là “Kỷ cương - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng một nền công vụ tận tụy, trong sạch, loại trừ tham ô, nhũng nhiễu. Nêu cao trách nhiệm của mỗi cá nhân người đứng đầu và gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ. Các chỉ tiêu phải được lượng hóa, đo đếm được, kiểm tra được. Tập trung rà soát, đối thoại, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quyết liệt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Chính quyền các cấp có sự tương tác, phản hồi tích cực với người dân và doanh nghiệp. Phải luôn tìm ra giải pháp tối ưu để đáp ứng yêu cầu năng động và cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh mới với công nghệ liên tục thay đổi; tiếp tục nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là ở các vùng cao, vùng xa. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tập trung giải quyết hậu quả thiên tai năm 2017 và phòng, chống thiên tai năm 2018.

Ngay sau Hội nghị, Chính phủ sẽ Ban hành Nghị Quyết 01 để cả hệ thống hành chính sớm bắt tay vào việc với tinh thần quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi, toàn diện những mục tiêu mà Đảng và Quốc hội đã đề ra cho năm 2018 và cả giai đoạn 2016 - 2021.

Chuấn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quan tâm, chăm lo Tết nhân dân các vùng miền, nhất là các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để nhân dân yên vui đón Tết.

 

Ngọc Ái - Dương Liễu

 

Các tin tức khác