Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (mở rộng) khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020

Ngày 5/1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng). Dự Hội nghị có đại biểu các ban Đảng Trung ương theo dõi tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe các dự thảo: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Tỉnh ủy; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2018; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2017 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy các cấp năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Tỉnh ủy.

Năm 2017,  Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy; triển khai thực hiện Thông báo số 70/TB-VPCP ngày 9/2/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...

Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, thu ngân sách nhà nước, cải cách hành chính, giảm tỷ lệ hộ nghèo, công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Hội nghị đã nhất trí thông qua các báo cáo, chương trình trình công tác, thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2018, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Đó là, đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh; quy hoạch và tăng cường quản lý quy hoạch. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học theo hướng phù hợp; củng cố mạng lưới y tế cơ sở; huy động nguồn lực để thực hiện tốt công tác giảm nghèo; Quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm những vụ việc kéo dài; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm giải quyết việc làm cho lao động, chế độ cho gia đình chính sách, người có công,  bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất chu đáo, an toàn và hiệu quả.

Dương Liễu - Ngọc Ái

Các tin tức khác