Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng 20/1, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn Phòng UBND tỉnh.

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2017, được sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh và sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương, Văn phòng UBND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất, phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tham mưu đẩy mạnh thực hiện đề án xúc tiến thương mại trên địa bàn các huyện  trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Ngân sách năm 2015 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tập trung chỉ đạo các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế. Tham mưu, xem xét ban hành trên 1.980 văn bản chỉ đạo, giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, xây dựng và quản lý đô thị, giao thông vận tải... Triển khai Nghị quyết số 92/NQ-CP, ngày 8/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới; tăng cường tuyên truyền, quảng bá Công viên địa chất non nước Cao Bằng. Xây dựng kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch Cao Bằng đến năm 2020; quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục khai thác có hiệu quả Hệ thống quản lý và điều hành VNPT- iOffice trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo Hệ thống liên thông văn bản  4 cấp, có trên 900.000 văn bản trao đổi qua mạng giữa 672 đơn vị sử dụng.

Công tác quản lý công văn đi, đến, lưu trữ văn bản, tài liệu hiện hành đúng quy định. Trong năm, có tổng số 8.837 văn bản đi; 22.900 văn bản đến. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm duy trì có kết quả tích cực; năm 2017 tổ chức 14 cuộc tiếp dân định kỳ với 144 lượt người và tiếp dân thường xuyên với hơn 90 lượt người đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh và tố cáo. Thực hiện tốt quy chế chế phối hợp công tác giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh...

Năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong công tác tham mưu, tổng hợp, chuẩn bị tốt nội dung trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cuộc kiểm tra, giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh cũng như các Bộ, ngành Trung ương, các hội nghị, cuộc họp của UBND tỉnh. Tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị...

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác cũng như những nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành củaUBND tỉnh đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, kịp thời; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc. Tham mưu xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh; Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII).

Dương Liễu

Các tin tức khác