Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 20/1/2018, Văn phòng UBND tỉnh và Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí  Lê Hải Hòa, Bí thư Đảng ủy,  Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Đồng chí Vũ Đức Chỉnh, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Hải Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2017, Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên đến các tổ và đoàn viên công đoàn. Tích cực tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể CBCCVC-NLĐ; phối hợp với Đảng ủy, chính quyền Văn phòng vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp ý kiến đối với Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng các cấp.

Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tham gia tích cực, đầy đủ và có hiệu quả thiết thực các  phong trào thi đua do cấp trên phát động. Vận động đoàn viên công đoàn đóng góp đầy đủ các loại quỹ xã hội, từ thiện, tham gia các chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới do các cấp, các ngành và công đoàn cấp trên phát động; động viên các đoàn viên tham gia hiến máu  tại Chương trình hiến máu tình nguyện hành trình đỏ năm 2017 của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Cao Bằng và Tham gia hiến máu tại ngày hội hiến máu “Giọt hồng miền Non nước"; tham gia Cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2017 đạt giải Ba.

Trong năm kết nạp được 15 đoàn viên; giới thiệu, kết nạp Đảng: 06 đồng chí; thực hiện nâng lương  theo quy định cho 67 người, luân chuyển 02 người, bổ nhiệm 03 người. Cử  04 công chức tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị, 04 người tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị, 17 người tham gia bồi dưỡng, tập huấn công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh luôn kiên định lập trường tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống văn hóa, tinh thần phục vụ, thái độ ứng xử, giao tiếp đúng mực theo quy định về văn hóa công sở trong thực thi nhiệm vụ, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở cơ quan Văn phòng đạt trong sạch vững mạnh. Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động bám sát các mục tiêu Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của công đoàn cấp trên xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động…

Hội nghị đã thống nhất thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2018: Tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phối hợp với chính quyền  trong việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công chức, viên chức, lao động. Động viên và tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức ngoại ngữ, tin học...Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai học tập kịp thời các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Công đoàn cấp trên tới cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Tích cực chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm...

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp vào Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Quy chế chi tiêu nội bộ; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2018; tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa chính quyền và công đoàn Văn phòng UBND tỉnh; biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng và Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh ký kết thi đua năm 2018

Tại Hội nghị, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã công bố quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 10 đơn vị trực thuộc; tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 5 cá nhân và danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 108 cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Công đoàn cơ quan Văn phòng UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng 4 tổ công đoàn; 126 đoàn viên Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017 và 8 nữ cán bộ đạt thành tích trong phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Kim Thoa

Các tin tức khác