Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Ngày 20/1, Đảng ủy Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 20147, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể Đảng viên Đảng bộ Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến hết năm 2017, Đảng bộ có 75 đảng viên, sinh hoạt ở 4 chi bộ. Đảng bộ luôn quan tâm thực hiện công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức xây ựng đảng, trong đó chú trọng công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: 05 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị, 28 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 05 đồng chí học cao học, bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính cho 06 đồng chí và chương trình chuyên viên 02 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 1 cho một đồng chí, đối tượng 3 cho một đồng chí, đối tượng 4 cho 08 đồng chí; bồi dưỡng BCHQS cơ quan cho 03 đồng chí; bồi dưỡng, tập huấn công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho 07 đồng chí. Trong năm, kết nạp được 07 đảng viên mới. Tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ, theo đúng nghi thức quy định.

Đảng bộ thường xuyên đổi mới hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng theo quy định điều lệ đảng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng. Kết quả, có 09 đảng viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy khen thưởng; đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho 01 đồng chí 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 02 đồng chí 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ Nghiên cứu Tổng hợp II đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, được Đảng ủy Văn phòng khen thưởng và đề nghị Đảng ủy Khối tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2013-2017).

Kim Cúc

Các tin tức khác