UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp năm 2018

Sáng ngày 24/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Hữu Khang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cùng trên 160 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh.

DSC_2895

Đại biểu dự Hội nghị

Tính đến hết 31/12/2017, toàn tỉnh có 1.328 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn 16.764.649 triệu đồng; 393 hợp tác xã hoạt động với tổng vốn đăng ký 600,7 tỷ đồng. Các doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn đăng ký kinh doanh bình quân trên 12,098 tỷ đồng/doanh nghiệp; hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực: xây dựng, thương mại, khai thác chế biến khoáng sản, tư vấn thiết kế …. Cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 33 dự án, nâng tổng dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lên 253 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 33.375 tỷ đồng. Trong năm, các doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước hơn 471 tỷ đồng. Có nhiều DN gặp khó khăn do ảnh hưởng của chính sách cắt giảm đầu tư công, khó tiếp cận thị trường, thiếu vốn hoạt động…, dẫn đến 10 DN, 7 chi nhánh, 1 văn phòng đại diện phải giải thể; 27 DN ngừng hoạt động từ 6 tháng đến 1 năm do hoạt động kém hiệu quả; 60 HTX ngừng hoạt động, 98 HTX chờ giải thể.

Tại Hội nghị, có 11 ý kiến của các doanh nghiệp phản ánh: Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực từ 01/01/2018 gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp; tỉnh và các ngành chức năng cần cập nhật thông báo đơn giá vật liệu xây dựng theo tình hình diễn biến thị trường; cụ thể hóa cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục chỉ đạo việc đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chấn chỉnh tình trạng chậm trễ hoặc không có phản hồi từ phòng chuyên môn của một số sở, ban, ngành trong việc cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trả lời những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp; thực hiện quản lý chặt chẽ về quy chuẩn chất lượng gạch không nung; chỉ đạo việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp...

Với tinh thần cởi mở, lãnh đạo các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên Môi trường, Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chủ tịch UBND Thành phố đã trực tiếp giải đáp các ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị và hứa tiếp tục giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đối với một số kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng tại Hội nghị đối thoại này, lãnh đạo UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương phải giải quyết xong trước ngày 05/02/2018. 

Trước khi diễn ra Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp đã tổng hợp được 85 kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và chuyển tới các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó có 78 kiến nghị được xử ký, giải quyết, trả lời, đạt 88,23%. Các kiến nghị chưa được xem xét, giải quyết chủ yếu là các kiến nghị chung về môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến cơ chế, chính sách của Trung ương.

DSC_2898

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh yêu cầu các sở, ngành, địa phương trả lời, giải quyết mọi ý kiến của doanh nghiệp phản ánh tại hội nghị; Về cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, giao Ban Tư vấn chính sách cấp tỉnh kết hợp với Tổ hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường khảo sát, đối thoại với doanh nghiệp qua nhiều hình thức, định kỳ hằng quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, cùng Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các TTHC liên quan đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp theo các văn bản cải cách hành chính đã ban hành để đề nghị UBND tỉnh hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hóa, tạo sự thuận lợi tối đa cho các DN. Yêu cầu 8 cơ quan thực hiện Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về việc công bố danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích báo cáo kết quả thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị có TTHC liên quan đến lĩnh vực đầu tư báo cáo kết quả việc công khai niêm yết TTHC và hồ sơ kèm theo lên các trang thông tin điện tử, đồng thời tổ chức kiểm tra thực tế thực hiện báo cáo UBND tỉnh. Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành địa phương trong việc thực hiện những chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh nào bị thanh tra, kiểm tra trùng lặp hoặc thuộc các trường hợp khác theo Chỉ thị nêu trên có thể gọi điện ngay đến đường dây nóng để Chủ tịch UBND tỉnh có hướng chỉ đạo xử lý…

Kim Cúc 

Các tin tức khác