Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt 3.286,1 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Cao Bằng năm 2017 đạt 3.286,1 tỷ đồng, tăng 56,5% so với kế hoạch năm, tăng 75,2% so với cùng kỳ năm 2016. Một số sản phẩm đạt và vượt kế hoạch  đề ra như: Quặng mangan ước đạt được 22.085 tấn, tăng 11 lần so với năm 2016, tăng 123,99% so với kế hoạch; cát tự nhiên đạt 147,89 nghìn khối, tăng 25,74% so với năm 2016, tăng 23,08 so với kế hoạch; điện sản xuất ước đạt 191,532 triệu KWh, tăng 155,38% so với năm 2016, tăng 47,06% so với kế hoạch; phôi thép ước đạt 187.618 tấn, tăng 131,19% so với năm 2016, tăng 25,08% kế hoạch...

thuy%20dien%20Blam%20%282570%20x%201617%29

Công nhân Nhà máy Thủy điện Bảo Lâm 1 kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy trước khi đưa điện lên lưới điện quốc gia. (ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Tuy nhiên, trong năm vẫn còn một số nhà máy chế biến khoáng sản chưa tổ chức sản xuất, hoặc sản xuất cầm chừng dẫn đến một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp chưa có sản phẩm theo kế hoạch đề ra; ngoài ra do giá cả đầu vào tăng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung các quy hoạch phát triển ngành công nghiệp phù hợp với mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, thu hút đầu tư; chỉ đạo và hỗ trợ các doanh nghiệp chủ động khắc phục khó khăn, bố trí sản xuất hợp lý, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Tăng cường đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đang triển khai của ngành công nghiệp.

Dương Liễu

Các tin tức khác