Tỉnh Cao Bằng đối thoại "chân thành, thẳng thắn" với hơn 160 doanh nghiệp

Ngày 24/01/2018, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với thành phần tham dự là các lãnh đạo UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh và người đứng đầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có hơn 160 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Ông Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (Ảnh: caobang.gov.vn)

Chỉ đạo quyết liệt

Tại phát biểu khai mạc, ông Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận thành tích đóng góp lớn lao của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó đáng kể nhất là đóng góp số thu ngân sách trên 1.000 tỉ đồng (trong tổng số 1.543,2 tỷ đồng), góp công to lớn trong mốc GRDP 7,02% của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định và nhấn mạnh với tư cách người đứng đầu cơ quan hành chính tỉnh Cao Bằng, tại Hội nghị này, tinh thần đối thoại phải: “Thực sự chân thành, thẳng thắn”, Hội nghị cần những điều thẳng thật, từ tâm can các doanh nghiệp, các sở, ngành, địa phương,từ chính những người dân về trách nhiệm của cơ quan, chính quyền trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch cũng cho biết, sau thời điểm Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp được tổ chức vào ngày 14/4/2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều văn bản tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP về việc hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện cơ bản các chỉ số PCI, tạo dựng môi trường khởi nghiệp thật sự cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

t

Toàn cảnh Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: caobang.gov.vn)

Thành quả ấn tượng

Kết quả lãnh chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh là: Kết thúc năm 2017, Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 7,02% (đây là năm đầu tiên đạt chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh); GRDP bình quân đầu người/năm đạt 23,5 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt được một số kết quả bước đầu.

Trong năm 2017, tỉnh thu hút được 38 dự án đăng ký đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh với tổng số vốn đăng ký trên 1.764 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt trên 803 triệu USD; doanh thu từ du lịch đạt 189,2 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 1.543,2 tỷ đồng, tăng 37,8% so với dự toán Trung ương giao, tăng 14,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao (đây là mức thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay).

Cũng trong năm năm 2017, tỉnh đã có 144 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 1.825 tỷ đồng; thành lập mới 21 hợp tác xã với tổng vốn đăng ký 20 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận 32 dự án đầu tư với tổng vốn trên 9.238 tỷ đồng.

Đặc biệt, thủ tục hành chính đối việc đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể. Như việc áp dụng cơ chế một cửa liên thông và cơ quan đăng ký kinh doanh đã giúp giảm thời gian thành lập mới doanh nghiệp xuống còn hai ngày, thay đổi thời gian đăng ký kinh doanh còn 2 ngày; Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư ban hành theo Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 đã kê rõ thủ tục và thành phần hồ sơ; công bố toàn bộ các thủ tục hành chính tại các trung tâm tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa, một cửa liên thông giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại...

Không chỉ vậy, năm 2017 còn ghi nhận sự năng động của lãnh đạo tỉnh trong việc xúc tiến mở rộng thị trường, kết nối thương nhân xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản qua các cửa khẩu; hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất non nước Cao Bằng là công viên địa chất toàn cầu nhằm quảng bá, đầu tư vào du lịch. Công khai đúng các quy định pháp luật tại các trụ sở và các trang web của các cơ quan, đơn vị, địa phương về quy hoạch sử dụng đất và các thông tin kèm theo; triển khai cung cấp 965 dịch vụ công trực tuyến, cập nhật liên tục thông tin trên cổng thông tin của tỉnh và các trang điện tử công, đã làm giảm thời gian thực hiện các quy định nhà nước, giảm chi phí không chính thức, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, buổi đối thoại sẽ chỉ dừng lại khi hết ý kiến, và sẽ không dừng tại hội nghị này mà sẽ tiếp tục đối thoại, trao đổi, góp ý, hiến kế cho công tác chỉ đạo UBND tỉnh bằng nhiều hình thức, đơn lẻ, theo nhóm hoặc theo ngành..., UBND tỉnh sẽ liên tục lắng nghe để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng một môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng hấp dẫn.

Trước thời điểm diễn ra hội nghị, phía doanh nghiệp đã mang đến buổi đối thoại 85 ý kiến, kiến nghị, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, nhưng tập trung vào 4 chủ đề. 

1. Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (21/85 kiến nghị)

Đa số các kiến nghị đều tập trung về việc nhiều thủ tục hồ sơ, giấy tờ, nhiều cơ quan, cá nhân tham gia giải quyết khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian đi lại, cán bộ thực hiện việc nhận hồ sơ và trả kết quả tại mô hình hành chính một cửa không nhiệt tình hướng dẫn tận tình chu đáo, việc tiếp nhận còn nhiều bất cập, việc trả hồ sơ nhiều khi còn chậm; việc giải quyết hồ sơ giấy tờ ở một số phòng, ban chưa kịp thời, còn hiện tượng một số cán bộ lấy lý do chậm giải quyết để làm khó dễ doanh nghiệp; việc thanh, kiểm tra còn trùng lặp, chồng chéo, thiếu cơ chế phối hợp giữa các đơn vị có cùng chức năng thanh tra, kiểm tra.

Nhiều câu hỏi tập trung vào lĩnh vực tài nguyên - môi trường việc giải phóng mặt bằng chậm, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất khó khăn; thủ tục hồ sơ tiếp cận đất đai như giao đất, cho thuê đất, cấp mỏ vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp; nhiều doanh nghiệp phản ánh bộ thủ tục hành chính liên quan đến đất đai vẫn chưa được cung cấp, đầy đủ, chưa đáp ứng được tính minh bạch, công khai trong quản lý nhà nước.

Một số kiến nghị đề nghị việc cấp phép đầu tư, kinh doanh và khai thác cần nhanh hơn.

Một số ít câu hỏi tập trung vào lĩnh vực giảm thủ tục hành chính đối với các mặt hàng có điều kiện kinh doanh đặc biệt. Ví dụ như thủ tục thanh toán đối với sách giáo khoa.

2. Cải tạo môi trường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo

Đề nghị cần có những hỗ trợ cho những doanh nghiệp còn non trẻ, thiếu vốn nhưng đầu tư vào những lĩnh vực mới như lĩnh vực trồng cây nông nghiệp mới, khoa học công nghệ bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiêp (26/85 kiến nghị).

Đa số các kiến nghị tập trung vào những khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, từ các quỹ ưu đãi, những hỗ trợ kỹ thuật, thông tin, hỗ trợ đầu tư trồng các vùng nguyên liệu, tư vấn về các quy định pháp lý, các văn bản về các chương trình, dự án, các thủ tục pháp lý cần thiết cho các doanh nghiệp thực hiện khi thực hiện đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp; thiếu thông tin về vốn, cơ hội đầu tư, quy hoạch, kế hoạch xây dựng, đất đai cũng là vấn đề gây phàn nàn của nhiều nhà sản xuất kinh doanh.

3. Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp (9/85 ý kiến)

Chủ yếu các ý kiến tập trung vào lĩnh vực miễn, giảm thuế và giá thuê đất còn cao trong hoàn cảnh doanh nghiệp hoạt động khó khăn, thiếu vốn, được thanh toán chậm. Đối với lĩnh vực tài nguyên có ý kiến cho rằng tiền cấp quyền khai thác mỏ lớn gây khó khăn cho doanh nghiệp.

4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp (27/85 ý kiến)

Đa số các thắc mắc liên quan đến lĩnh vực kê khai và nộp thuế, miễn thuế như sản xuất, kinh doanh ở các vùng khó khăn, biên giới có được miễn giảm thuế không, đã khai thuế ở các đơn vị có hạch toán phụ thuộc những vẫn phải kê khai tại trụ sở chính có được miễn giảm không, việc khấu trừ thuế khi đã thanh toán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, việc khấu trừ thuế trong các trường hợp nộp thay, chuyển nhượng cổ phần thấp hơn hoặc bằng giá trị cổ phần có cần nộp thuế không, thiếu thông tin về căn cứ tính thuế như: cách tính giá đất phi nông nghiệp theo vị trí hay hay tính vị trí đầu tiên của lô đất; đã kí hợp đồng thuê đất đối với cá nhân có quyền sử dụng đất những vẫn phải nộp tiền thuê đất với tỉnh, đây có phải hình thức nộp thuế hai lần không; việc tạm dừng hoạt động có báo cáo cơ quan quản lý có được miễn thuế không; thuế tài nguyên, giá thuê đất còn cao.

Doanh nghiệp cho biết vẫn còn có những dự án bị dừng thi công vì những lý do không thuyết phục. Ví dụ như dự án nuôi gà nông nghiệp.

Nhiều ý kiến đề nghị nhà nước thanh toán nợ đọng công trình đã hoàn công cho các doanh nghiệp.

Theo Dien dan doanh nghiep

Các tin tức khác