Ban Chỉ đạo thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Chiều 25/1, Ban Chỉ đạo thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh chủ trì Hội nghị.

DSC_2914

Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh chủ trì Hội nghị

Năm 2017, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đã triển khai thực hiện 03 đề án thuộc nguồn khuyến công quốc gia với tổng kinh phí 750 triệu đồng; các sở, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất, gia công cơ khí, tư vấn HTX vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, hỗ trợ HTX quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí 3 tỷ đồng cho Quỹ phát triển doanh nghiệp và HTX; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX tham gia các Hội chợ quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại. Tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX tiếp cận vốn, dư nợ vay kinh tế tập thể, HTX đến hết ngày 30/11/2017 trên 73,5 tỷ đồng.

Trong năm, toàn tỉnh thành lập mới 34 hợp tác xã (HTX), giải thể 28 HTX. Đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh có 393 HTX, trong đó có 235 HTX đang hoạt động, 60 HTX tạm ngừng hoạt động, 98 HTX chờ giải thể. Còn 122 HTX chưa chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Tổng số vốn đăng ký hoạt động của các HTX trên 600 tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký HTX gần 1,7 tỷ đồng/đơn vị. Năm 2017, các HTX nộp ngân sách trên 16 tỷ đồng; doanh thu bình quân HTX gần 3,7 tỷ đồng/đơn vị; lãi bình quân của 1 HTX 209 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của lao động 42 triệu đồng/năm. Theo báo cáo của các của Cục Thuế tỉnh  đến hết 31/12/2017, tổng số nộp ngân sách của các thành phần kinh tế  là trên 471 tỷ đồng, trong đó, HTX nộp trên 16 tỷ đồng, chiếm 3,4%.

DSC_2919

Đại diện Ngân hàng Nhà nước tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX; thành lập mới 15 HTX; nâng thu nhập bình quân lao động làm việc trong HTX lên 48 triệu đồng/người/năm; tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, thành viên HTX. Hỗ trợ HTX đổi mới công nghệ, áp dụng kỹ thuật - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm; tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020…

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc đề nghị: Năm 2018, tiếp tục kiện toàn BCĐ tỉnh và các huyện, thành phố; các sở, ngành, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cho Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, phát triển, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tăng cường công tác tuyên truyền tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012. Trong 6 tháng đầu năm 2018, triển khai dứt điểm việc chuyển đổi hoạt động của các HTX theo Luật HTX năm 2012; tiến hành giải thể những đơn vị không chuyển đổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, HTX,  nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của kinh tế tập thể; tạo điều kiện thành lập mới các HTX, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. 

Kim Thoa

 

Các tin tức khác