Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh

Sáng 27/1, đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh về công tác chỉ đạo, thực hiện tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh.

Dự buổi làm việc có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh; Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQ Thành phố.

Năm 2017, doanh số cho vay của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 696 tỷ đồng, với 22.698 lượt khách hàng vay; nâng tổng dư nợ cho vay 13 chương trình tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh lên 2.301 tỷ đồng, tăng 195 tỷ đồng so với năm 2016. Tổng số hộ còn dư nợ trên 64.000 hộ, dư nợ bình quân 35,7 triệu đồng/hộ, tăng 2,8 triệu đồng/hộ so với năm 2016. Tỷ lệ nợ quá hạn từ 0,8% năm 2012, giảm xuống còn 0,18% năm 2017. Vốn huy động của tổ chức, cá nhân đạt 119,9 tỷ đồng, tăng 62,5% so với năm 2016. Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh chuyển sang Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh cho vay 10,5 tỷ đồng, tăng 4,5 tỷ đồng so với năm 2014. Nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng CSXH Việt Nam đã giúp người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững, cải thiện đời sống...

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cho vay của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng CSXH. Tổng dư nợ ủy thác cho vay của các tổ chức chính trị - xã hội đạt 2.296 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh.

Năm 2018, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh phấn đấu tổng dư nợ đạt 2.463 tỷ đồng, tăng 162 tỷ đồng so với năm 2017. Vốn ngân sách địa phương chuyển sang Chi nhánh Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách tăng 5 tỷ đồng so với năm 2017. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm dưới 0,15% tổng dư nợ…

Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều thuận lợi để Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh rà soát kỹ hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn, ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; giúp hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, chống tái nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

 

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt Chỉ thị số 40 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sở Tài chính tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt việc bố trí vốn ngân sách địa phương chuyển sang Chi nhánh Ngân hàng CSXH để tăng nguồn vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh. Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh cho vay đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giúp người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh cải thiện, nâng cao đời sống.

Nhân dịp này, Công đoàn Ngân hàng CSXH Việt Nam đã tặng 162 suất quà cho 162 Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác