Ngành Thanh tra tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 26/1, Thanh tra tỉnh tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra các sở, ngành, huyện, Thành phố.

đại biểu

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2017, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 73 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm với số tiền 4 tỷ 205 triệu đồng. Quyết định xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 2 tỷ 772 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 1 tỷ 433 triệu đồng, đã thu hồi 2 tỷ 135 triệu đồng.

Riêng Thanh tra tỉnh, trong năm đã tiến hành 15 cuộc thanh tra (trong đó có 4 cuộc của năm 2016, 6 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2017; 2 cuộc đột xuất, 3 cuộc chuyên đề). Qua thanh tra đã phát hiện hơn 3 tỷ đồng sai phạm, kiến nghị thu hồi 1,9 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 1,1 tỷ đồng, đã thu hồi 1,6 tỷ đồng đạt tỷ lệ 85%.

Thanh tra các sở, ban, ngành triển khai 50 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 88 đơn vị, cơ sở, phát hiện sai phạm 3 tỷ 397 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 2 tỷ 951 triệu đồng, đã thu hồi 2 tỷ 636 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân được các cấp ủy đảng, chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thường xuyên quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền. Trong năm 2017, các cấp, ngành, huyện, thành phố, UBND các xã trong toàn tỉnh đã tiếp 2.010 lượt người, tiếp nhận 1.236 đơn thư; số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 205 đơn, đã giải quyết 195 đơn đạt 95%, số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền là 41 đơn, đã giải quyết 37 đơn đạt 90%, hiện đang giải quyết 4 đơn thư tố cáo.

Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng. Yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và doanh nghiệp nhà nước thực hiện việc kê khai tài sản. Số cơ quan, đơn vị đã thực hiện kê khai theo quy định là 67/67, đạt tỷ lệ 100%; số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 7.296/7.382 người, đạt tỷ lệ 99,16%. Trong năm, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng tiền, tài sản công và chưa phát hiện các trường hợp nhận quà, tặng qùa không đúng quy định.

Công tác đào tạo bồi dường cán bộ công chức được ngành coi trọng, Thanh tra các cấp, ngành đã quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong năm, toàn ngành đã cử 4 người đi bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính; thanh tra viên 9 người; cao cấp lý luận chính trị 1 người; trung cấp lý luận chính trị 6 người, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp 1 người… Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, công chức chấp hành thực hiện tốt nội quy, quy chế và 5 điều kỷ luật của ngành Thanh tra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, làm tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính qua một cửa.

Năm 2018, toàn ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề, diện rộng; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tăng cường phát hiện phòng, chống tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo...

IMG_0070

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Kim Thoa

Các tin tức khác