Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 30/1, Ban Chỉ đạo Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng năm 2017 và triển khai kế hoạch trọng tâm năm 2018. Dự Hội nghị, Văn phòng IFAD Việt Nam có ông Thomas Rath, Giám đốc IFAD tại Việt Nam; Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ Chương trình IFAD Việt Nam, chuyên gia thể chế và tiết kiệm tín dụng.

Tỉnh Cao Bằng, có đồng chí Bế Minh Đức, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  các đồng chí là thành viên BCĐ dự án CSSP; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, lãnh đạo UBND các huyện thuộc dự án. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh chủ trì.

tc

Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng được triển khai trên địa bàn 35 xã thuộc 4 huyện Hà Quảng, Thông Nông, Nguyên Bình và Thạch An. Trong năm 2017, Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh xây dựng bảng phân công nhiệm vụ cho các cơ quan thực thi hoạt động Dự án CSSP phụ trách thực hiện các tiểu hợp phần theo Văn kiện Dự án. Tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ nội dung hợp tác và Hợp đồng trách nhiệm giữa Ban điều phối với các sở, ngành. Xin ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện về xây dựng 2 kế hoạch đầu tư chiến lược cấp tỉnh đó là: Chiến lược hỗ trợ phát triển một số đặc sản của tỉnh thành hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ và các hoạt động dịch vụ du lịch của tỉnh giai đoạn 2018 - 2030; Chiến lược hỗ trợ phát triển hoạt động sản xuất, nghề truyền thống của một số cộng đồng bản, làng của tỉnh thành tài nguyên nhân văn phục vụ khách du lịch đến Cao Bằng giai đoạn 2018 - 2030.

Tổ chức 7 lớp tập huấn về các nội dung của Sổ tay về công tác thành lập và vận hành nhóm cùng sở thích cho cán bộ Dự án tỉnh, các sở, ngành, huyện, xã và trưởng các nhóm cùng sở thích. Hỗ trợ thành lập 117 nhóm sở thích, với 1.814 thành viên; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 8 mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, với sự tham gia 103 hộ, trong đó có 74 hộ nghèo/cận nghèo. Tổ chức các cuộc làm việc, gặp mặt với các Doanh nghiệp//HTX để tìm kiếm cơ hội hợp tác mở rộng quy mô đầu tư, thu mua và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho các nông hộ tại Cao Bằng và có 19 doanh nghiệp/HTX tham gia. Hiện nay, có 7 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký và có kế hoạch sản xuất, thu mua gừng, nghệ, rau an toàn, lợn đen...

Tại Hội nghị, Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh đã báo cáo đề xuất cơ chế phối hợp giữa Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm thị trường tiêu thụ nội địa và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa của Cao Bằng, đặc biệt là các sản phẩm từ lĩnh vực nông, lâm nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 và Đề án phát triển sản xuất rau an toàn tập trung theo quy trình VietGap giai đoạn 2017 - 2020.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Dự án tập trung thực hiện xây dựng sổ tay nghiệp vụ, duy trì hoạt động các nhóm sở thích, thực hiện các mô hình và kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý ở các cấp, nâng cao năng lực cho các bên liên quan trong quản lý và thực hiện dự án; Xây dựng 35 kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị tại các xã dự án; đánh giá và cập nhật kế hoạch hành động biến đổi khí hậu; hỗ trợ duy trì hoạt động các nhóm sở thích thực hiện các mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng 3 kế hoạch đầu tư chiến lược cấp tỉnh; xác định hệ thống sản xuất và dân số dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và đưa ra các giải pháp thích ứng để giảm thiểu rủi ro; hỗ trợ, thành lập nhóm sở thích; đầu tư xây dựng cáccông trình cơ sở hạ tầng nông thôn tại các xã dự án...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề: hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với nông dân, hỗ trợ vốn cho nông dân sản xuất; xây dựng vùng rau sạch theo quy trình VietGap; xây dựng thương hiệu và thông tin thị trường để cung cấp cho doanh nghiệp và nông dân; công tác phối hợp giữa Dự án và một số sở, ngành...

ctich

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh đánh giá cao kết quả của Ban Điều phối dự án CSSP  tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đề nghị: Các thành viên Ban chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để phối hợp với Ban điều phối Dự án CSSP triển khai tổ chức thực hiện các nội dung, mục tiêu của Dự án. Ban điều phối Dự án CSSP quan tâm đến cơ chế phối hợp thực hiện dự án trong lĩnh vực phát triển nông, lâm nghiệp và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2017 - 2020. Trong 2 đề án của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính quan tâm đề xuất, đồng thời kết hợp nguồn lực của tỉnh với nguồn lực của dự án triển khai tổ chức thực hiện. Từ nay đến ngày 30/6/2018, Ban điều phối Dự án tỉnh và các sở, ngành, UBND các huyện: Nguyên Bình, Hà Quảng, Thông Nông, Thạch An và chính quyền cơ sở 35 xã vùng dự án khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2018.                         

Dương Liễu

Các tin tức khác