Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 07/2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị, có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh chủ trì Hội nghị.

DSC_3098

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Trường Tiểu học Hòa Chung (Thành phố Cao Bằng)

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, phong trào thi đua yêu nước đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai sâu rộng đến từng tập thể cá nhân; 100% các cơ quan, đơn vị chủ động đăng ký thi đua. Kết quả, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra: thu ngân sách đạt 1.543,2 tỷ đồng, bằng 137,8% so với dự toán Trung ương giao, bằng 114,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2016; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,86%, bằng 193%KH; giải quyết việc làm cho 10.720 lao động, bằng 102%KH; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 15/13 bằng 115% KH; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 10/9 xã, bằng 111,1%KH. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2017, bình quân đạt trên 8,27 tiêu chí/xã, tăng 0,94 tiêu chí/xã so với năm 2016; có 11 xã đạt 19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 38 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 115 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và 14 xã dưới 5 tiêu chí.

DSC_3105

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân

Phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có 14.342 hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 117,1% KH. Trong năm có 03 sản phẩm nông nghiệp tham gia tôn vinh “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016” là Chè Giảo cổ lam, Rượu Thiên Vương, lạp sườn Tâm Hòa; một hộ nông dân tiêu biểu tham gia lễ tôn vinh “Nông dân Việt Nam suất sắc năm 2016”; một đại biểu dự Hội nghị nông dân khởi nghiệp do Trung ương Hội tổ chức.

DSC_3110

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể.

Tại Hội nghị, có 01 tập thể và 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 01 tập thể và 07 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 04 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; một cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 06 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua tặng xuất sắc; 02 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 6 tập thể, 13 cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 16 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 76 tập thể.

DSC_3119

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh biểu kết luận

Phát biểu kết luận Hội, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua tỉnh năm 2017. Để phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2018 tiếp tục trở thành động lực cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Năm 2018, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Các cơ quan thường trực phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2016-2020 hướng dẫn, triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung phong trào thi đua. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của từng cụm, khối; tiếp tục quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất; khen thưởng vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới quy định về công tác thi đua, khen thưởng....

Kim Cúc

 

 

Các tin tức khác