Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng 8/2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Cao Bằng, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành  và UBND Thành phố Cao Bằng.

DSC_3125

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Năm 2017, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, được Chính phủ ưu tiên hàng đầu, nhất là các thể chế về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh và an sinh xã hội. Chính phủ đã tham mưu, trình Quốc hội ban hành 18 luật; các bộ, ngành đã trình Chính phủ ban hành 166 nghị định để điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội mới phát sinh. Công tác rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản tiếp tục được triển khai hiệu quả, các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm một việc chỉ do một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Trong công tác CCHC, Chính phủ đã ban hành 17 nghị quyết phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; ban hành 4 nghị quyết yêu cầu các bộ rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với năm 2016. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, giấy tờ công dân đã có chuyển biến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích được 100% các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Sau 1 năm triển khai, có trên 8 triệu lượt hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai, hiện có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ cung cấp 926 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 58/63 tỉnh, thành phố cung cấp 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Tuy nhiên, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn hạn chế, công tác theo dõi thi hành pháp luật còn một số bất cập, việc công khai quy định hành chính và thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện đầy đủ. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, cần phải tiếp tục rà soát, đơn giản hoá. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn phổ biến ở một số lĩnh vực trọng tâm như đất đai, xây dựng, lao động, thương binh-xã hội.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai đạt hiệu quả cao nhất. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; tăng cường rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp…

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã phát biểu thảo luận về những mặt còn tồn tại; đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018.

_MG_5356 copy

Đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Phát biểu kết luận cuộc họp (ảnh Chinhphu.vn)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đánh giá công tác CCHC trong năm qua đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2018, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC; phát huy vai trò của người đứng đầu, tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo đẩy mạnh công tác CCHC; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động CCHC; đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; thực hiện cắt giảm và đơn giản hoá TTHC; đẩy mạnh hoạt động “một cửa”, một cửa liên thông. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường triển khai hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử sau khi ban hành; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Kim Thoa 

Các tin tức khác