BCĐ xây dựng phát triển huyện Phục Hòa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng 9/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng, phát triển huyện Phục Hòa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Năm 2017, BCĐ xây dựng, phát triển huyện Phục Hòa tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Cao Bằng về xây dựng, phát triển huyện Phục Hòa giai đoạn 2013-2020. Huyện Phục Hòa phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác lập Đồ án quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị huyện Phục Hòa đến năm 2020, tầm nhìn 2030; các sở Xây dựng, Giao thông, Vận tải tham mưu cho tỉnh lập hồ sơ, phương án, lấy ý kiến thông qua lần 1, hiện đơn vị tư vấn đang bổ sung, thống nhất  các nội dung, phương án của Đồ án quy hoạch; triển khai đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 208 (nay là Quốc lộ 4A) qua địa phận huyện Phục Hòa, tuyến tỉnh lộ 205 và các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng cầu Tà Lùng 2.

Đại biểu dự Hội nghị

UBND huyện Phục Hòa phối hợp, tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư thực hiện các tuyến đường nhánh để phục vụ nhu cầu phát triển tại 2 thị trấn Hòa Thuận, Tà Lùng. Thực hiện thu hồi 1.134 m2 đất phục vụ GPMB; tổng chiều dài các tuyến đường nhánh thực hiện thêm được thêm 1,281 km. Từng bước hoàn thiện các công trình thiết yếu tại các khu dân cư. Quan tâm đầu tư, xây dựng các hạng mục phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Huyện đã lựa chọn 8 công trình, dự án cấp bách để tập trung ưu tiên thực hiện, phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn, đồng thời là những dự án thuộc nhóm tiêu chí của đô thị loại IV. Đến nay, đã có 3 dự án hoàn thành công tác GPMB; 2 dự án hoàn thiện cảnh quan, môi trường đô thị được đầu tư. Hiện nay, huyện tiếp tục phối hợp triển khai thu hồi đất đối với 3 công trình: Chợ thực phẩm Tà Lùng, Bến xe Tà Lùng, Tổ hợp văn hóa - Triển lãm trung tâm huyện Phục Hòa.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 1 xã đạt 12/19 tiêu chí, 3 xã đạt 11/19 tiêu chí, 2 xã đạt 10/19 tiêu chí, 1 xã đạt 7 tiêu chí, bình quân mỗi xã tăng thêm 2 tiêu chí so với năm 2016. Đến năm 2017, đô thị huyện Phục Hòa đạt 73,92 điểm theo các quy định đối với đô thị loại IV .

Năm 2018, BCĐ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm tham gia xây dựng, phát triển đô thị; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện. Hoàn thiện Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị huyện Phục Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức công bố, công khai quy hoạch, cắm mốc chỉ giới để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch. Tập trung ưu tiên tối đa nguồn vốn đầu tư cho huyện Phục Hòa thực hiện các dự án, các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, điều chỉnh cơ cấu lao động, nghề nghiệp theo hướng tăng lao động trong dịch vụ thương mại và giảm lao động trong nông nghiệp; chuyển dần từ kinh tế nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ; nghiên cứu quy hoạch vùng chuyên canh phục vụ trồng trọt, chăn nuôi quy mô sản xuất hàng hóa. Phát triển, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, tôn tạo các di tích lịch sử; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kêt luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị: Huyện ủy Phục Hòa - Cơ quan  thường trực BCĐ sớm tham mưu cho Tỉnh ủy kiện toàn lại BCĐ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ; hoàn thành Đồ án điều chỉnh bổ sung Quy hoạch trong quý I. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; triển khai thực hiện các dự án trong Chương trình Phát triển đô thị huyện Phục Hòa. Các sở, ngành phối hợp với huyện Phục Hòa đề xuất nguồn lực phát triển sản xuất; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư...

Kim Cúc

Các tin tức khác