Triển khai thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/3/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 503/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc".

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc".

Mục đích của Đề án: Nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước các chủ trương của tỉnh liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp; thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ. Quan tâm, khuyến khích các ý tưởng kinh doanh, các doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Cao Bằng có 90% cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các cấp và cán bộ các sở, ngành tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp. Hỗ trợ ít nhất 800 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Phối hợp, hỗ trợ thành lập 30 tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ phụ nữ liên kết do phụ nữ tham gia quản lý. 100 doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ phụ nữ liên kết của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển nâng cao kỹ năng kinh doanh, văn minh thương mại, phát triển sản phẩm.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phối hợp, trao đổi với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thống nhất nội dung chỉ đạo ngành chức năng xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”; các ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công có trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trong các chương trình, đề án liên quan.

Kim Cúc

 

Các tin tức khác