Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn làm việc với Cục Thuế tỉnh

Sáng 14/3, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban đảng của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

btpb

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và triển khai đầy đủ kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến toàn thể đảng viên, công chức, người lao động.

Công tác xây dựng và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo được triển khai theo đúng quy trình. Năm 2017, Cục Thuế đã bổ nhiệm mới 24 chức danh, bổ nhiệm lại 2 chức danh. Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên của đơn vị, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Năm 2017, Tổng thu nội địa đạt 1.334,7 tỷ đồng, đạt 132,8% dự toán Bộ Tài chính, đạt 112,6% dự toán HĐND tỉnh, tăng 39,9% so với năm 2016.

Trong năm, Cục Thuế đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền tới doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và nhân dân về các chính sách thuế; phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp mã số doanh nghiệp; làm tốt công tác quản lý kê khai và kế toán thuế… kết quả, ngành tiếp nhận và xử lý 123 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế, thực hiện hoàn thuế 212 hồ sơ với số tiền hơn 30 tỷ đồng; miễn, giảm thuế  cho 11.660 lượt hồ sơ với số tiền thuế hơn 30,4 tỷ đồng. Truy thu thuế và phạt qua kiểm tra hơn 16,9 tỷ đồng; đã kết luận thanh tra, truy thu hơn 2,3 tỷ đồng; tổ chức 24.151 lượt thông báo tiền nợ thuế; ban hành 198 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tiền gửi và phong tỏa tài khoản của các doanh nghiệp nợ thuế tại các tổ chức tín dụng; thu nợ thuế 548,6 tỷ đồng. 100% doanh nghiệp đăng ký đăng ký nộp thuế điện tử tại ngân hàng thương mại…

pct ngoc

Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2018, Cục Thuế tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; quán triệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Triển khai đồng bộ các giải pháp, đồng thời phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt dự toán thu ngân sách, rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu thu đạt, vượt dự toán được giao năm 2018. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thực thi pháp luật thuế phù hợp với từng nhóm người nộp thuế…

Cục Thuế kiến nghị: Tỉnh tiếp tục duy trì, kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng các cấp. Quan tâm, chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường phối hợp với Cục Thuế thực hiện tốt công tác quản lý thuế. Tỉnh ủy xem xét và có chỉ đạo về Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh về việc huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn chia sẻ sâu sắc với ngành Thuế về những khó khăn, vướng mắc trong việc thu ngân sách. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, ngành Thuế tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế; tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết trung ương 6; làm tốt khâu tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành trong đó, gắn trách nhiệm của người đứng đầu ngành thuế; thành lập tổ giúp việc cho Cục trưởng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành tham mưu cho tỉnh ban hành cơ chế chính sách quản lý thu; phấn đấu đạt và vượt dự toán thu ngân sách được giao hàng năm, trong đó đề xuất những giải pháp đột phá trong tăng thu ngân sách của địa phương. Chủ trì phối hợp với các ngành có các giải pháp thu thuế nợ đọng của doanh nghiệp, hợp tác xã; rà soát các khoản thu thuế đảm bảo thu đúng thu đủ, hạn chế các phát sinh nợ đọng mới; thí điểm thực hiện một số giải pháp mạnh đối với những doanh nghiệp cố tình trây ì, nợ đọng thuế…

Kim Thoa

Các tin tức khác