Một số thành tích nổi bật trong công tác thi đua khen thưởng tỉnh Cao Bằng năm 2017

Năm 2017, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, qua đó phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức cả chiều sâu lẫn chiều rộng, bám sát thực tiễn và đạt hiệu quả cao.

 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cốc Pàng giúp nhân dân làm đường.(ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Công tác ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh trong năm 2017 được chú trọng và thực hiện tốt. Trong năm, đã kịp thời ban hành 38 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; ban hành các Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, chỉ đạo phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa ... Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề như "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới"; " Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi"; "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"; "Thu nộp ngân sách"...

Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng đảm bảo đúng quy định. Tỉnh Cao Bằng tích cực tham gia đẩy đủ các hoạt động của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi phía Bắc; các khối thi đua của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các phong trào thi đua, phối hợp tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Các phong trào thi đua được thực hiện theo kế hoạch và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh năm 2017, cụ thể: Phong trào thi đua phát triển KT-XH của tỉnh năm 2017 đạt kết quả tốt: Thu ngân sách đạt 1.543,2 tỷ đồng, bằng 137,8% so với dự toán TW giao, bằng 114,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2016. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,86%/2%, bằng 193% KH; giải quyết việc làm cho 10.720 lao động, bằng 102% KH; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia là 15/13 trường, bằng 115%KH; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế là 10/9 xã, bằng 111,1 % KH. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại, các mục tiêu quan trọng, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự; điều tra, khám phá nhanh các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm đạt 100% (33/33 vụ); chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, chủ động triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, duy trì công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh. Công tác tuyển quân năm 2017 đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức nghiêm túc công tác huấn luyện, giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định. Thực hiện an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2017 toàn tỉnh xảy ra 91 vụ, làm chết 43 người, bị thương 98 người ( giảm 61 vụ, giảm 09 người chết, giảm 75 người bị thương so với năm 2016). Thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2017; triển khai, thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí... Phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai đến 100% các xóm, thôn, bản trên địa bàn tỉnh và được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Đến 31/12/2017, bình quân đạt 8,27 tiêu chí/xã, tăng 0,94 tiêu chí/xã so với năm 2016. Trong năm, có 5 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí. Đến nay, toàn tỉnh có 11 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí, tăng 5 xã so với năm 2016; 38 xã đạt 10 -14 tiêu chí; 115 xã đạt 5 - 9 tiêu chí; 14 xã dưới 5 tiêu chí. Số xã dưới 5 tiêu chí giảm 10 xã so với năm 2016.

 Thực hiện các phong trào thi đua, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia làm đường nông thôn.(ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Phong trào thi đua "Cao Bằng  chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"; "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" được các cấp hội nông dân nhiệt tình hưởng ứng. Các cấp Hội đã tổ chức các đợt thi đua, đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, bình xét danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Trong năm 2017 có 17.365 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (đạt 70,9% chỉ tiêu); có 14.342 hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (đạt 117,1% chỉ tiêu). Điển hình tiêu biểu trong các phong trào này có: Nhân dân và cán bộ xã Cách Linh (Phục Hòa); Nhân dân và cán bộ xã Lý Quốc (Hạ Lang); nhân dân xóm Lũng Rì, xã Phong Nậm (Trùng Khánh); Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cao Bằng; Công an xã Quang Hán (Trà Lĩnh); ... và các mô hình "Sản xuất nông nghiệp" của hộ gia đình bà Bế Thị Hòng, hội viên nông dân xóm Niếng Đâu, xã Quang Hán (Trà Lĩnh); mô hình "Nuôi ong mật, kết hợp trồng thuốc lá" của gia đình bà Nông Thị Hồng, hội viên nông dân xóm Bản Giàng, xã Đa Thông (Thông Nông)...
 

Các hội viên Câu lạc bộ nuôi ong lấy mật tham quan mô hình nuôi ong của hội viên Hoàng Văn Ngô, phường Đề Thám (Thành phố). (ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến được quan tâm chú trọng, các cơ quan, đơn vị, cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tuyên truyền về phong trào thi đua, yêu nước; gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cùng với việc tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tỉnh đã được cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng Luật thi đua khen thưởng. Việc xét khen thưởng đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, chính xác và kịp thời hơn; đúng quy trình, thủ tục quy định; các hình thức khen thưởng của nhà nước đã được quan tâm đúng mức; đối tượng được khen thưởng tăng lên cả số lượng và chất lượng; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp và các tập thể cơ sở, vùng sâu, vùng cao biên giới. Năm 2017, tỉnh đã lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân, Huy chương kháng chiến cho 64 trường hợp; danh hiệu vinh dự "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 35 trường hợp; trình khen thưởng Huân chương Độc lập cho 9 gia đình có nhiều Liệt si hy sinh vì Độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong năm, có 47 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 1.880 tập thể, cá nhân (769 tập thể,  1.111 cá nhân) Trong đó, tập thể nhỏ được khen thưởng là 608/769 tập thể, chiếm 79,06%;  cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác là 542/1.111 cá nhân, chiếm 48,78%, tăng 14, 78 % so với năm 2016.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Trường Tiểu học Hòa Chung (tp  Cao Bằng) tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh còn tồn tại một số hạn chế như: công tác xây dựng điển hình tiên tiến còn hạn chế, một số đơn vị chưa quan tâm đến việc xây dựng Kế hoạch phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến, chưa có kế hoạch cụ thể, chưa xác định rõ các tiêu chí điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng mặt công tác; việc tổng kết, sơ kết các phong trào thi đua chưa được thực hiện thường xuyên; Hội đồng thi đua, khen thưởng một số đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng chưa kịp thời. Việc chấm điểm thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối thi đua còn có hiện tượng cả nể; hoạt động của các cụm, khối thi đua chưa thật sự đổi mới; một số tiêu chí đánh giá thi đua chưa thật sự phù hợp ở một số lĩnh vực. Một số khối thi đua hoạt động chưa đảm bảo chất lượng và theo quy định, chưa tổ chức được các hoạt động chung của khối...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh về phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2018. Khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng cho các cá nhân tập thể lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất theo công trạng và thành tích đạt được. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Cụm 7 tỉnh miền núi phía Bắc theo quy định. Ban hành Kế hoạch và chuẩn bị cho tổng kết công tác thi đua, khen  thưởng năm 2018 của Cụm vào năm 2019. Ban hành hướng dẫn hoạt động về cụm, khối thi đua của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; đôn đốc các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2018 - 2020.

 

Dương Liễu

Các tin tức khác