Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

 
Chiều 15/3, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu Tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năn 2017 và 2 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ công tác 10 tháng cuối năm 2018. Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.
 

Các đại biểu dự buổi làm việc

Năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội. Tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công năm 2017, kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 và các nguồn vốn được thông báo bổ sung trong năm cho các cấp, ngành triển khai thực hiện; tổ chức Hội nghị giải ngân vốn đầu tư và xây dựng cơ bản;  gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp, hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Cao Bằng, huyện Thạch An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước cả năm đạt 7.600 tỷ đồng, bằng 89,8%% KH, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ hợp tác xã chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, vận động thành lập mới HTX trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phát triển tổ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đến nay, ước có trên 630 tổ hợp tác với 3.460 thành viên, góp phần giải quyết việc làm và phát triển kinh tế hộ gia đình. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 144 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 1.742,236 tỷ đồng; thành lập 27 chi nhánh, văn phòng đại diện, cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 197 doanh nghiệp; có 391 hợp tác xã đang hoạt động với tổng vốn là 441,274 tỷ đồng; 33 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn là 9.242,14 tỷ đồng…

2 tháng đầu năm 2018, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công hội nghị gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp năm 2018 - lần thứ nhất. Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; xây dựng Dự thảo Tờ trình và thuyết minh đề nghị xây dựng Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, kế hoạch đầu tư công 2019 trình HĐND tỉnh trong năm 2018. Tiếp nhận và xử lý 23 hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh; trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 01 dự án; cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án…

Năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bám sát chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ KH và Đầu tư; các Bộ, ngành TW; kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng các văn bản để cụ thể hóa và triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp…; phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn, ngân sách TW cho các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn khác. Phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố triển khai các dự án đã được ghi vốn năm 2018; rà soát, bổ sung hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017 – 2020. Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trương kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ, thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện ứng dụng phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện tốt kiểm soát thủ tục hành chính.
 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần năng động sáng tạo đổi mới trong công tác tham mưu, tổng hợp, đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo kịp thời, nâng cao chất lượng báo cáo; Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội; thu hút nguồn lực đầu tư; tăng cường quản lý đầu tư công. Phối hợp với các ngành Nông nghiệp, Dân tộc, Tài chính sớm ban hành hướng dẫn sử dụng nguồn vốn sự nghiệp, nguồn vốn các chương trình Mục tiêu Quốc gia…
 

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn chia sẻ với những khó khăn của ngành. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Phân bổ nguồn vốn tập trung, không dàn trải, tạo đột phá; kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn; rà soát những cơ chế chính sánh của tỉnh gây cản trở đến việc huy động nguồn lực, mời gọi các nhà đầu tư. Tham mưu chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, kịp thời, chính xác, hiệu quả. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; đổi mới đăng ký kinh doanh, thu hút đầu tư. Phối hợp với Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành lập Hội doanh nghiệp của tỉnh. Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư để quảng bá những cơ chế, chính sách của tỉnh trong thu hút đầu tư.

    
Dương Liễu – Ngọc Ái

Các tin tức khác