UBND tỉnh: Tiếp dân định kỳ tháng 3/2018

Ngày 16/3/2018, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ. Cùng tham gia tiếp dân có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh. Đồng chí Vũ Đức Chỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018

Tại buổi tiếp định kỳ tháng 3/2018, đã có 11 lượt công dân đến tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trình bày các kiến nghị, phản ánh; đại diện các ngành, cơ quan liên quan đã trực tiếp giải thích, trả lời theo nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân; đồng thời hướng dẫn công dân gửi đơn, liên hệ đến đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giải quyết; người chủ trì đã chỉ đạo tiếp nhận đơn thư, tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân; giao các sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết, có văn bản trả lời cụ thể cho công dân, đảm bảo lợi ích, quyền lợi chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật.

Kim Cúc

Các tin tức khác