Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn làm việc với Sở Xây dựng

Chiều 03/4, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, 2 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 10 tháng cuối năm 2018. Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành.
 

Các đại biểu dự buổi làm việc

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm. Trong năm 2017, tham mưu trình ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Trình UBND tỉnh chấp thuận địa điểm xây dựng 64 công trình; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch 06 công trình; cấp giấy phép xây dựng cho 45 công trình; thẩm định 5 dự án; thẩm định báo cáo kinh tế, xã hội 128 hồ sơ; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng 37 công trình; tham gia thẩm định, đánh giá hiện trạng để xác định nhu cầu cải tạo, sửa chữa 12 công trình; kiểm tra thực địa 04 mỏ khoáng sản xin bổ sung vào quy hoạch; lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 đến năm 2045; Đôn đốc các huyện giải ngân trên 29 tỷ đồng cho vay với lãi suất ưu đãi đối với 1.160 hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 còn khó khăn về nhà ở. Tham gia thực hiện các dự án phát triển đô thị như: Dự án khu đô thị Nà Cáp-dự án 3B, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; dự án phát triển đô thị số 3A, 6A, 7A, 9A, 10A… Thực hiện tốt công tác cải cách hành hành chính, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Trong năm 2017, thực hiện thanh, kiểm tra trên 20 cuộc đối với các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố với tổng số tiền 809,931 triệu đồng.

2 tháng đầu năm 2018, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh chấp thuận địa điểm xây dựng 4 công trình; tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch 3 đồ án; cấp giấy phép xây dựng 4 công trình; thẩm định báo cáo kinh tế xã hội 26 hồ sơ; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng 6 hồ sơ. Tham gia ý kiến về dự toán cho các công trình lập báo cáo kinh tế, xã hội do sở thẩm định 26 công trình; góp ý thẩm định, thẩm tra cấp Quyết định chủ trương đầu tư 7 dự án. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đô thị và hạ tầng – Kỹ thuật đô thị; công tác Quản lý nhà và thị trường Bất động sản. Tăng cường công tác tác thanh tra kiểm tra. Công tác kiểm định được 35 hồ sơ; công  tác lựa chọn nhà thầu 17 hồ sơ, tư vấn giám sát 9 công trình; kiểm định đối chứng 17 công trình; quy hoạch chi tiết 1 công trình; quy hoạch nông thôn mới 1 công trình; giám sát thi công 4 công trình; khảo sát địa hình 2 công trình…

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục rà soát tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn phân cấp theo quy định mới trong hoạt động xây dựng; rà soát, điều chỉnh bổ sung và ban hành các văn bản hướng dẫn thuộc lĩnh vực của ngành quản lý cho phù hợp với điều kiện thực tế; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại nhằm đảm bảo cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giao dịch, thuận lợi, Hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch đô thị; phối hợp với các huyện, thành phố kiểm tra, đánh giá chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được phê duyệt. Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, triển khai công tác lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, tầm nhìn đến  năm 2045. Kiện toàn BCĐ thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh; giải ngân vốn hỗ trợ nhà ở cho người nghèo và người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo chỉ tiêu giao năm 2018.

Sở Xây dựng kiến nghị, UBND tỉnh cho phép Sở tiếp tục được tuyển dụng, tiếp nhận công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2018; bố trí vốn thực hiện quy hoạch xây dựng, cắm mốc chỉ giới đường đỏ đối với các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để làm căn cứ quản lý và đầu tư xây dựng các dự án theo quy hoạch; bố trí kinh phí xây dựng bộ đơn giá trên địa bàn tỉnh; chấp thuận chủ trương, bố trí kinh phí lập Đồ án Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2020.
 

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị Sở Xây dựng rà soát lại quy hoạch các lĩnh vực theo lộ trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch; quy hoạch chi tiết để thực hiện một số điểm như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, thành phố Cao Bằng theo hướng xây dựng Thành phố hiện đại, phát triển du lịch. Tăng cường quản lý xây dựng, xây dựng theo thiết kế, theo quy hoạch; quản lý tốt về chất lượng giao thông, nâng cao chất lượng công trình; quản lý trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng; đầy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào phát triển đô thị; sớm tổ chức đấu giá một số lô đất. Khẩn trương quy hoạch lại, chỉnh trang đô thị huyện Phục Hòa phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc….

 

Dương Liễu

 

Các tin tức khác