Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng) khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020

Ngày 5/4/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng). Dự Hội nghị, có đồng chí Hoàng Công Hà, Vụ phó Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương;các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong quý I/2018, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 ngay từ những tháng đầu năm; quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, trọng điểm ở địa phương; tổ chức đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Kinh tế được duy trì và phát triển ổn định. Một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: thu ngân sách đạt 227,1 tỷ đồng, tăng 5,1 so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 101,1 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.557 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước; lượng khách du lịch đến tham quan  233.820 lượt người, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2017; doanh thu du lịch đạt 44,2 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ. Đảng bộ tỉnh kết nạp 390 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 53.259 đồng chí. Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, nội chính được thực hiện tốt.

Nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành; thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI. Rà soát các chương trình, dự án thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp; công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, thương mại...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, kinh tế biên mậu; cải cách hành chính, giảm tỷ lệ hộ nghèo, công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...
 

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn nêu ra những hạn chế như: một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp so với kế hoạch, sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, công tác giải ngân vốn, giải phóng mặt bằng còn chậm, tình trạng nợ đọng thuế còn nhiều, ý thức trách nhiệm người thực thi công vụ chưa cao; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, địa phương chưa nhịp nhàng… Đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 6 chương trình trọng tâm của tỉnh, đánh giá kết quả, nguyên nhân, đề ra giải pháp và tổ chức thực hiện hiệu quả. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đẩy mạnh liên kết, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nghiên cứu đầu tư khu bảo quản, chế biến, xây dựng các của hàng giới thiệu sản phẩm của địa phương. Tăng cường quản lý các dự án khai thác, chế biến khoáng sản, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép; quản lý quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thu ngân sách, kiên quyết thu hồi thuế nợ đọng, nhất là nợ đọng trong lĩnh vực khoáng sản; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất và giải phóng mặt bằng; đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu cửa khẩu, khu du lịch; thanh tra, giám sát bảo đảm chất lượng công trình; khai thác, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, phấn đấu vượt chỉ tiêu năm 2018. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiệu hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với xúc tiến đầu tư thương mại; đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương; khẩn trương trồng cây xanh, hoa tại các khu du lịch, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường du lịch xanh, đẹp. Tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm những vụ việc kéo dài. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẩn trương, chủ động sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dương Liễu

Các tin tức khác