Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê: Tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 6/4, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị công tác tôn giáo quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2018. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh chủ trì.

Nhìn chung, thời gian qua tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định. Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các huyện, Thành ủy làm tốt công tác tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, vận động nhân dân, tín đồ, chức sắc tôn giáo thực hiện đường lối, chính sách của Đảng; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với các chính sách dân tộc. Hoạt động lễ hội được các địa phương tổ chức an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân.

LE%20(600%20x%20406)

Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Quý II, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chức sắc, tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy Đảng, các đoàn thể trong công tác quản lý, lãnh đạo, công tác giám sát hoạt động tôn giáo góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan tiếp tục làm tốt công tác tôn giáo, không để phát sinh vụ việc liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, các vụ việc phức tạp mới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền, nắm tình hình, vận động các tín đồ tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”; tạo điều kiện cho hoạt động tôn giáo trên địa bàn đúng theo quy định của pháp luật.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác