Ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng

Ngày 10/4, tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh đã diễn ra Lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng.

toàn cảnh

Các thành viên và đại diện các sở, ngành dự Lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng.

Ban vận động thành lập Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-SKH&ĐT, ngày 02/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng. Ban vận động gồm 7 thành viên, trong đó có 01 trưởng ban, 01 phó ban và 5 thành viên. Ban vận động thành lập Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng có nhiệm vụ vận động doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia Hiệp Hội và hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hiệp hội gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Tại buổi Lễ, các thành viên Ban vận động và đại diện các sở, ngành đã được nghe dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội, theo đó, Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tự nguyện của DN và doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các nhà quản lý, các nhà khoa học, kỹ thuật quan tâm đến hoạt động của hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Hiệp hội là tổ chức tập hợp, đại diện cho cộng đồng DN tỉnh Cao Bằng nhằm mục đích đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiệp hội là cầu nối cho sự hợp tác kinh tế giữa các DN hội viên thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm mục đích nâng cao khả năng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các DN trong nền kinh tế hội nhập và phát triển, với tôn chỉ: Hiệp hội là tổ chức của cộng đồng DN tỉnh, trong đó hội viên vừa là chủ nhân, vừa là khách hàng của Hiệp hội và mỗi hội viên đều là khách hàng, là đối tác và là nhà đầu tư chiến lược của nhau.

Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt. Hiệp hội DN có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan Nhà nước tổ chức các diễn đàn, đối thoại, các cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp, người sử dụng lao động với các cơ quan nhà nước để trao đổi thông tin và ý kiến về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và tiến hành những hoạt động cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của DN và người sử dụng lao động trong các quan hệ kinh doanh trong nước và quốc tế...

ra mắt

Ra mắt Ban vận động thành lập Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng.

Tại Lễ ra mắt, Ban vận động Hiệp hội đã thông qua nội dung chính của Điều lệ và phương hướng hoạt động; kế hoạch phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên. Các thành viên, đại diện các sở ngành đã trao đổi, thảo luận, bàn phương án vận động các DN, doanh nhân tham gia vào Hiệp hội và phương hướng, kế hoạch chuẩn bị Đại hội Hiệp hội DN tỉnh trong thời gian tới.

Dương Liễu

Các tin tức khác