Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác dân vận của tỉnh

Ngày 13/4, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác dân vận của tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác dân vận của tỉnh thời gian qua bám sát vào các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch của tỉnh để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn kịp thời các tổ chức, bộ máy cán bộ Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách, giữ cương vị chủ chốt của cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. MTTQ các cấp phối hợp tổ chức 68 hội nghị tiếp xúc với trên 5,000 cử tri, tổng hợp được 820 ý kiến, kiến nghị. Các cấp, ngành, huyện, Thành phố, UBND xã tiếp 1.530 lượt công dân, tiếp nhận 929 khiếu nại, tố cáo của công dân; các đơn thư được các cơ quan trong hệ thống chính trị xem xét, giải quyết theo quy định.

Hệ thống dân vận các cấp đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, mở rộng dân chủ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận, nắm bắt kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải quyết thỏa đáng các vấn đề bức xúc trong xã hội. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận của các cơ quan trong hệ thống chính trị được nâng lên. 100% huyện, Thành phố, xã, phường, thị trấn với 2.471 xóm, tổ dân phố của tỉnh thành lập tổ dân vận hoạt động có hiệu quả. Toàn tỉnh có 5.000 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện tốt. Tỉnh tổ chức 42 lớp đào tạo cho 4.206 lượt người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cấp gần 100.000 ấn phẩm báo, tạp chí các loại; quan tâm dạy nghề, giải quyết việc làm, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 37%; trên 343.000 người nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số và đối tượng bảo trợ xã hội được mua thẻ bảo hiểm y tế.

Tỉnh kiến nghị: Ban Dân vận Trung ương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương tăng cường mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ cơ sở. Đề nghị Trung ương nghiên cứu, có chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh miền núi còn khó khăn thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tăng nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ký kết hiệp định về hợp tác lao động, giải quyết việc làm cho lao động ở khu vực biên giới…

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng khẳng định, công tác dân vận của tỉnh thời gian qua đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân của địa phương. Tuy nhiên, công tác giám sát, phản biện xã hội còn nhiều hạn chế; nhận thức của một số cán bộ về công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa đầy đủ, toàn diện. Đề nghị tỉnh tiếp tục nắm tình hình, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường công tác dân vận của chính quyền, cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác dân vận ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê thay mặt lãnh đạo tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác; tỉnh tiếp tục lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận. Đề nghị Ban Dân vận Trung ương tiếp tục đề xuất với Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cho Cao Bằng về giao thông; đầu tư tập trung, đồng bộ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người; có chính sách tuyển dụng cán bộ phù hợp với người dân tộc thiểu số ít người; định hướng phương pháp xử lý tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; sớm có hướng dẫn cụ thể về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII).

Theo Baocaobang.vn

 

Các tin tức khác